หมวดหมู่:

paracetamol

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงparacetamol

  • การออกเสียง : Panodil Panodil [da]