หมวดหมู่:

Pamulinawen

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPamulinawen

 • การออกเสียง : Ken Ken [en]
 • การออกเสียง : diak diak [pl]
 • การออกเสียง : nagan nagan [pl]
 • การออกเสียง : sadino sadino [pt]
 • การออกเสียง : Pamulinawen Pamulinawen [ilo]
 • การออกเสียง : imdengam imdengam [ilo]
 • การออกเสียง : sabsabong sabsabong [ilo]
 • การออกเสียง : kasam-itan kasam-itan [ilo]
 • การออกเสียง : Pusok Pusok [ilo]
 • การออกเสียง : Dika Dika [eo]
 • การออกเสียง : umas-asug umas-asug [ilo]
 • การออกเสียง : mabang-aran mabang-aran [ilo]
 • การออกเสียง : sadiam sadiam [ilo]
 • การออกเสียง : malagipka malagipka [ilo]
 • การออกเสียง : ayan ayan [tr]
 • การออกเสียง : sadin sadin [fi]
 • การออกเสียง : Panunotem Panunotem [ilo]
 • การออกเสียง : Agrayo Agrayo [ilo]
 • การออกเสียง : di-agsarday di-agsarday [ilo]
 • การออกเสียง : Aw-awagak Aw-awagak [ilo]
 • การออกเสียง : pagintultulngan pagintultulngan [ilo]
 • การออกเสียง : agayat agayat [ilo]
 • การออกเสียง : uray uray [tr]
 • การออกเสียง : mapan mapan [ms]
 • บันทึกการออกเสียง : emmam emmam [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 'toy 'toy [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : unay unay [qu | ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : umulogak umulogak [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adda't ditoy adda't ditoy [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : sudim sudim [sk | ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : adu nga adu nga [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : agruknoy agruknoy [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : dayta dayta [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : dayto dayto [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : sabali sabali [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : raniagmo raniagmo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : liwliwak liwliwak [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : gapu gapu [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : imnas imnas [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Issemmo Issemmo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ngem Ngem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : nasudi nasudi [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kalipatan kalipatan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : manlaeng manlaeng [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kenka kenka [eu | ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : magmagna magmagna [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : mabuybuyak mabuybuyak [ilo] รอการออกเสียง