หมวดหมู่:

palabras extranjeras

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpalabras extranjeras

  • การออกเสียง : Louvre Louvre [fr]