หมวดหมู่:

palíndromo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpalíndromo

 • การออกเสียง : kayak
  kayak [en]
 • การออกเสียง : somos
  somos [es]
 • การออกเสียง : erre
  erre [it]
 • การออกเสียง : solos
  solos [es]
 • การออกเสียง : rotor
  rotor [es]
 • การออกเสียง : sexes
  sexes [en]
 • การออกเสียง : arara
  arara [pt]
 • การออกเสียง : soros
  soros [hu]
 • การออกเสียง : reconocer
  reconocer [es]
 • การออกเสียง : Neven
  Neven [hr]
 • การออกเสียง : rever
  rever [pt]
 • การออกเสียง : rayar
  rayar [es]
 • การออกเสียง : arra
  arra [la]
 • การออกเสียง : rasar
  rasar [pt]
 • การออกเสียง : rallar
  rallar [es]
 • การออกเสียง : seres
  seres [es]
 • การออกเสียง : sedes
  sedes [pl]
 • การออกเสียง : rapar
  rapar [es]
 • การออกเสียง : Orero
  Orero [it]
 • การออกเสียง : salas
  salas [pt]
 • การออกเสียง : anilina
  anilina [pt]
 • การออกเสียง : sanas
  sanas [es]
 • การออกเสียง : Nadan
  Nadan [hr]
 • การออกเสียง : ababa
  ababa [ilo]
 • การออกเสียง : rajar
  rajar [es]
 • การออกเสียง : anona
  anona [cs]
 • การออกเสียง : alela
  alela [cs]
 • การออกเสียง : selles
  selles [fr]
 • การออกเสียง : arenera
  arenera [es]
 • การออกเสียง : sebes
  sebes [pt]
 • การออกเสียง : sajas
  sajas [et]
 • การออกเสียง : nomon
  nomon [eo]
 • การออกเสียง : dañad
  dañad [es]
 • การออกเสียง : adamada
  adamada [es]
 • การออกเสียง : APIPA
  APIPA [en]
 • การออกเสียง : recocer
  recocer [es]
 • การออกเสียง : acoca
  acoca [sc]
 • การออกเสียง : yatay
  yatay [tr]
 • การออกเสียง : anilina; dábale arroz a la zorra el abad
  anilina; dábale arroz a la zorra el abad [es]
 • การออกเสียง : sagas
  sagas [es]
 • การออกเสียง : samas
  samas [es]
 • การออกเสียง : senes
  senes [es]
 • การออกเสียง : razar
  razar [es]
 • การออกเสียง : sacas
  sacas [es]
 • การออกเสียง : sallas
  sallas [es]
 • การออกเสียง : aboba
  aboba [es]
 • การออกเสียง : azuza
  azuza [es]
 • การออกเสียง : acurruca
  acurruca [es]
 • การออกเสียง : alola
  alola [es]
 • การออกเสียง : debed
  debed [es]
 • การออกเสียง : somatamos
  somatamos [es]
 • การออกเสียง : ososo
  ososo [es]
 • การออกเสียง : sotos
  sotos [es]
 • การออกเสียง : sosos
  sosos [es]
 • การออกเสียง : rodador
  rodador [ca]
 • การออกเสียง : Napan
  Napan [es]
 • การออกเสียง : apocopa
  apocopa [es]
 • การออกเสียง : sopapos
  sopapos [pt]
 • การออกเสียง : erare
  erare [es]
 • การออกเสียง : narran
  narran [es]
 • การออกเสียง : dallad
  dallad [es]
 • การออกเสียง : sobos
  sobos [es]
 • การออกเสียง : afofa
  afofa [es]
 • การออกเสียง : abalaba
  abalaba [es]
 • การออกเสียง : abajaba
  abajaba [es]
 • การออกเสียง : afufa
  afufa [es]
 • การออกเสียง : arañara
  arañara [es]
 • การออกเสียง : ateta
  ateta [es]
 • การออกเสียง : asesa
  asesa [es]
 • การออกเสียง : somarramos
  somarramos [es]
 • การออกเสียง : soldadlos
  soldadlos [es]
 • การออกเสียง : sañas
  sañas [es]
 • การออกเสียง : dimid
  dimid [es]
 • การออกเสียง : sayas
  sayas [es]
 • การออกเสียง : datad
  datad [es]
 • การออกเสียง : abanaba
  abanaba [es]
 • การออกเสียง : sometemos
  sometemos [es]
 • การออกเสียง : saldadlas
  saldadlas [es]
 • การออกเสียง : abatataba
  abatataba [es]
 • การออกเสียง : saeteas
  saeteas [es]
 • การออกเสียง : abañaba
  abañaba [es]
 • การออกเสียง : sanidinas
  sanidinas [es]
 • การออกเสียง : aballaba
  aballaba [es]