หมวดหมู่:

państwo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpaństwo

 • การออกเสียง : Australia Australia [en]
 • การออกเสียง : Chile Chile [es]
 • การออกเสียง : Polska Polska [pl]
 • การออกเสียง : Peru Peru [en]
 • การออกเสียง : Finlandia Finlandia [es]
 • การออกเสียง : Rzeczpospolita Polska Rzeczpospolita Polska [pl]
 • การออกเสียง : Malta Malta [it]
 • การออกเสียง : Panama Panama [pl]
 • การออกเสียง : Kanada Kanada [hu]
 • การออกเสียง : Ukraina Ukraina [pl]
 • การออกเสียง : Lesotho Lesotho [en]
 • การออกเสียง : Norwegia Norwegia [pl]
 • การออกเสียง : Maroko Maroko [eo]
 • การออกเสียง : Niemcy Niemcy [pl]
 • การออกเสียง : Szwecja Szwecja [pl]
 • การออกเสียง : Kirgistan Kirgistan [de]
 • การออกเสียง : Izrael Izrael [pl]
 • การออกเสียง : bezwizowy bezwizowy [pl]
 • การออกเสียง : Wielka Brytania Wielka Brytania [pl]
 • การออกเสียง : Ekwador Ekwador [pl]
 • การออกเสียง : Babilonia Babilonia [eo]
 • การออกเสียง : Portugalia Portugalia [pl]
 • การออกเสียง : Wenezuela Wenezuela [pl]
 • การออกเสียง : Dania Dania [pl]
 • การออกเสียง : Filipiny Filipiny [pl]
 • การออกเสียง : Andora Andora [pl]
 • การออกเสียง : Nowa Zelandia Nowa Zelandia [pl]
 • การออกเสียง : Szanowni Państwo Szanowni Państwo [pl]
 • การออกเสียง : Algieria Algieria [pl]
 • การออกเสียง : dyplomata dyplomata [pl]
 • การออกเสียง : Rumunia Rumunia [pl]
 • การออกเสียง : państwowość państwowość [pl]
 • การออกเสียง : Francja Francja [pl]
 • การออกเสียง : lądowa lądowa [pl]
 • การออกเสียง : upaństwowić upaństwowić [pl]
 • การออกเสียง : państwa państwa [pl]
 • การออกเสียง : państwu państwu [pl]
 • การออกเสียง : Białorusini Białorusini [pl]
 • การออกเสียง : Skarb Państwa Skarb Państwa [pl]
 • การออกเสียง : Paragwaj Paragwaj [pl]
 • การออกเสียง : obywatelskie obywatelskie [pl]
 • การออกเสียง : Rosjanie Rosjanie [pl]
 • การออกเสียง : Libię Libię [pl]
 • การออกเสียง : Czechy Czechy [pl]
 • การออกเสียง : nacjonalizować nacjonalizować [pl]
 • การออกเสียง : Hiszpania Hiszpania [pl]
 • การออกเสียง : upaństwowienie upaństwowienie [pl]
 • การออกเสียง : członkowskie członkowskie [pl]
 • การออกเสียง : Czarnogóra Czarnogóra [pl]
 • การออกเสียง : krzyżackie krzyżackie [pl]
 • การออกเสียง : Boliwia Boliwia [pl]
 • การออกเสียง : Kazachstan Kazachstan [pl]
 • การออกเสียง : Tanganika Tanganika [pl]
 • การออกเสียง : głowa państwa głowa państwa [pl]
 • การออกเสียง : Brazylia Brazylia [pl]
 • การออกเสียง : pogranicznik pogranicznik [pl]
 • การออกเสียง : Republika Czechosłowacka Republika Czechosłowacka [pl]
 • การออกเสียง : Urugwaj Urugwaj [pl]
 • การออกเสียง : państewko państewko [pl]
 • การออกเสียง : Kirgizja Kirgizja [pl]
 • การออกเสียง : Słowenia Słowenia [pl]
 • การออกเสียง : państwowa państwowa [pl]
 • การออกเสียง : naturalizowana naturalizowana [pl]
 • การออกเสียง : Argentyna Argentyna [pl]
 • การออกเสียง : Mikronezja Mikronezja [pl]
 • การออกเสียง : Witamy szanownych państwa! Witamy szanownych państwa! [pl]
 • การออกเสียง : okupować okupować [pl]
 • การออกเสียง : Wojska Ochrony Pogranicza Wojska Ochrony Pogranicza [pl]
 • การออกเสียง : Witajcie państwo! Witajcie państwo! [pl]
 • การออกเสียง : wyspiarskie wyspiarskie [pl]
 • การออกเสียง : zmartwychwstałe zmartwychwstałe [pl]
 • การออกเสียง : starostwo starostwo [pl]
 • การออกเสียง : graniczne graniczne [pl]
 • การออกเสียง : Państwowa Komisja Wyborcza Państwowa Komisja Wyborcza [pl]
 • การออกเสียง : Maltanka Maltanka [pl]
 • การออกเสียง : federacyjne federacyjne [pl]
 • การออกเสียง : upaństwawiać upaństwawiać [pl]
 • การออกเสียง : Łotwa - łatwa Łotwa - łatwa [pl]
 • การออกเสียง : z Niemcami z Niemcami [pl]
 • การออกเสียง : państwo Janiccy państwo Janiccy [pl]
 • การออกเสียง : do państwa do państwa [pl]
 • การออกเสียง : państwo na niby państwo na niby [pl]
 • การออกเสียง : Estonię Estonię [pl]
 • การออกเสียง : dla państwa/ Państwa dla państwa/ Państwa [pl]
 • การออกเสียง : w jednym kraju w jednym kraju [pl]
 • การออกเสียง : ład państwowy ład państwowy [pl]
 • การออกเสียง : państwo w państwie państwo w państwie [pl]
 • การออกเสียง : przez państwo przez państwo [pl]
 • การออกเสียง : po państwie po państwie [pl]
 • การออกเสียง : Republika Czarnogóry Republika Czarnogóry [pl]
 • การออกเสียง : poza państwem poza państwem [pl]
 • การออกเสียง : u państwa u państwa [pl]
 • การออกเสียง : w państwie w państwie [pl]
 • การออกเสียง : od państwa od państwa [pl]
 • การออกเสียง : państwa policyjne państwa policyjne [pl]
 • การออกเสียง : bez państwa bez państwa [pl]
 • การออกเสียง : z państwem z państwem [pl]
 • การออกเสียง : przed państwem przed państwem [pl]