หมวดหมู่:

països

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpaïsos

 • การออกเสียง : Portugal Portugal [pt]
 • การออกเสียง : Argentina Argentina [es]
 • การออกเสียง : Costa Rica Costa Rica [es]
 • การออกเสียง : Nicaragua Nicaragua [es]
 • การออกเสียง : El Salvador El Salvador [en]
 • การออกเสียง : Granada Granada [es]
 • การออกเสียง : Israel Israel [es]
 • การออกเสียง : Sri Lanka Sri Lanka [es]
 • การออกเสียง : França França [pt]
 • การออกเสียง : Liechtenstein Liechtenstein [de]
 • การออกเสียง : Puerto Rico Puerto Rico [es]
 • การออกเสียง : Hong Kong Hong Kong [fr]
 • การออกเสียง : Cuba Cuba [en]
 • การออกเสียง : Jamaica Jamaica [en]
 • การออกเสียง : Myanmar Myanmar [en]
 • การออกเสียง : Kazakhstan Kazakhstan [en]
 • การออกเสียง : Uganda Uganda [en]
 • การออกเสียง : Vietnam Vietnam [en]
 • การออกเสียง : Kuwait Kuwait [en]
 • การออกเสียง : República Dominicana República Dominicana [es]
 • การออกเสียง : Qatar Qatar [en]
 • การออกเสียง : Romania Romania [en]
 • การออกเสียง : Burkina Faso Burkina Faso [es]
 • การออกเสียง : Guyana Guyana [en]
 • การออกเสียง : Guatemala Guatemala [es]
 • การออกเสียง : Maldives Maldives [en]
 • การออกเสียง : Kenya Kenya [en]
 • การออกเสียง : Nepal Nepal [nl]
 • การออกเสียง : Guinea Guinea [en]
 • การออกเสียง : Turkmenistan Turkmenistan [en]
 • การออกเสียง : Uzbekistan Uzbekistan [en]
 • การออกเสียง : Irlanda Irlanda [tr]
 • การออกเสียง : Haití Haití [es]
 • การออกเสียง : Seychelles Seychelles [en]
 • การออกเสียง : Kosovo Kosovo [es]
 • การออกเสียง : Singapur Singapur [es]
 • การออกเสียง : San Marino San Marino [en]
 • การออกเสียง : Burundi Burundi [hu]
 • การออกเสียง : Brunei Brunei [en]
 • การออกเสียง : Noruega Noruega [es]
 • การออกเสียง : Samoa Samoa [es]
 • การออกเสียง : Montenegro Montenegro [en]
 • การออกเสียง : Kiribati Kiribati [en]
 • การออกเสียง : Taiwan Taiwan [de]
 • การออกเสียง : Ghana Ghana [en]
 • การออกเสียง : Guam Guam [en]
 • การออกเสียง : Vanuatu Vanuatu [es]
 • การออกเสียง : Belize Belize [en]
 • การออกเสียง : Senegal Senegal [en]
 • การออกเสียง : Djibouti Djibouti [en]
 • การออกเสียง : Saint Lucia Saint Lucia [en]
 • การออกเสียง : Eritrea Eritrea [es]
 • การออกเสียง : Dinamarca Dinamarca [es]
 • การออกเสียง : Sudan Sudan [en]
 • การออกเสียง : Dominica Dominica [pt]
 • การออกเสียง : Holanda Holanda [es]
 • การออกเสียง : Madagascar Madagascar [fr]
 • การออกเสียง : Mali Mali [en]
 • การออกเสียง : Luxemburg Luxemburg [de]
 • การออกเสียง : Malawi Malawi [en]
 • การออกเสียง : Sierra Leone Sierra Leone [en]
 • การออกเสียง : Lesotho Lesotho [en]
 • การออกเสียง : Niue Niue [es]
 • การออกเสียง : Bhutan Bhutan [en]
 • การออกเสียง : Tonga Tonga [en]
 • การออกเสียง : Macau Macau [en]
 • การออกเสียง : Ruanda Ruanda [es]
 • การออกเสียง : Afganistan Afganistan [pl]
 • การออกเสียง : Tuvalu Tuvalu [en]
 • การออกเสียง : Nauru Nauru [es]
 • การออกเสียง : Togo Togo [es]
 • การออกเสียง : Bahrein Bahrein [es]
 • การออกเสียง : Níger Níger [pt]
 • การออกเสียง : Palestina Palestina [pt]
 • การออกเสียง : Surinam Surinam [es]
 • การออกเสียง : Fiji Fiji [pt]
 • การออกเสียง : Benín Benín [es]
 • การออกเสียง : Espanya Espanya [ca]
 • การออกเสียง : Papua Papua [pt]
 • การออกเสียง : Tokelau Tokelau [en]
 • การออกเสียง : Camerun Camerun [it]
 • การออกเสียง : Timor Oriental Timor Oriental [es]
 • การออกเสียง : alemanya alemanya [ca]
 • การออกเสียง : Mayotte Mayotte [en]
 • การออกเสียง : Bolívia Bolívia [ca]
 • การออกเสียง : Comores Comores [fr]
 • การออกเสียง : Itàlia Itàlia [lmo]
 • การออกเสียง : Índia Índia [pt]
 • การออกเสียง : Guinea Bissau Guinea Bissau [es]
 • การออกเสียง : Namíbia Namíbia [pt]
 • การออกเสียง : Tadjikistan Tadjikistan [fr]
 • การออกเสียง : República del Congo República del Congo [es]
 • การออกเสียง : Àustria Àustria [vec]
 • การออกเสียง : Líbia Líbia [pt]
 • การออกเสียง : Azerbaidjan Azerbaidjan [ro]
 • การออกเสียง : Croàcia Croàcia [ca]
 • การออกเสียง : Txad Txad [eu]
 • การออกเสียง : Canadà Canadà [it]
 • การออกเสียง : Tunísia Tunísia [pt]
 • การออกเสียง : República de Palau República de Palau [pt]