หมวดหมู่:

països

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpaïsos

 • การออกเสียง : Portugal
  Portugal [pt]
 • การออกเสียง : Argentina
  Argentina [es]
 • การออกเสียง : Costa Rica
  Costa Rica [es]
 • การออกเสียง : Nicaragua
  Nicaragua [es]
 • การออกเสียง : El Salvador
  El Salvador [en]
 • การออกเสียง : Israel
  Israel [es]
 • การออกเสียง : Granada
  Granada [es]
 • การออกเสียง : Liechtenstein
  Liechtenstein [de]
 • การออกเสียง : Sri Lanka
  Sri Lanka [es]
 • การออกเสียง : França
  França [pt]
 • การออกเสียง : Puerto Rico
  Puerto Rico [es]
 • การออกเสียง : Hong Kong
  Hong Kong [fr]
 • การออกเสียง : Myanmar
  Myanmar [en]
 • การออกเสียง : Qatar
  Qatar [en]
 • การออกเสียง : Cuba
  Cuba [en]
 • การออกเสียง : Kazakhstan
  Kazakhstan [en]
 • การออกเสียง : Jamaica
  Jamaica [en]
 • การออกเสียง : Vietnam
  Vietnam [en]
 • การออกเสียง : Kuwait
  Kuwait [en]
 • การออกเสียง : Uganda
  Uganda [en]
 • การออกเสียง : Guyana
  Guyana [en]
 • การออกเสียง : Guatemala
  Guatemala [en]
 • การออกเสียง : Maldives
  Maldives [en]
 • การออกเสียง : República Dominicana
  República Dominicana [es]
 • การออกเสียง : Kenya
  Kenya [en]
 • การออกเสียง : Nepal
  Nepal [en]
 • การออกเสียง : Burkina Faso
  Burkina Faso [en]
 • การออกเสียง : Kosovo
  Kosovo [en]
 • การออกเสียง : Guinea
  Guinea [en]
 • การออกเสียง : Romania
  Romania [en]
 • การออกเสียง : Seychelles
  Seychelles [en]
 • การออกเสียง : Uzbekistan
  Uzbekistan [en]
 • การออกเสียง : Turkmenistan
  Turkmenistan [en]
 • การออกเสียง : Taiwan
  Taiwan [en]
 • การออกเสียง : Brunei
  Brunei [en]
 • การออกเสียง : Burundi
  Burundi [hu]
 • การออกเสียง : Haití
  Haití [es]
 • การออกเสียง : Montenegro
  Montenegro [en]
 • การออกเสียง : Irlanda
  Irlanda [tr]
 • การออกเสียง : Belize
  Belize [en]
 • การออกเสียง : Ghana
  Ghana [en]
 • การออกเสียง : Kiribati
  Kiribati [en]
 • การออกเสียง : Singapur
  Singapur [es]
 • การออกเสียง : San Marino
  San Marino [en]
 • การออกเสียง : Noruega
  Noruega [es]
 • การออกเสียง : Vanuatu
  Vanuatu [es]
 • การออกเสียง : Samoa
  Samoa [es]
 • การออกเสียง : Djibouti
  Djibouti [en]
 • การออกเสียง : Madagascar
  Madagascar [es]
 • การออกเสียง : Guam
  Guam [en]
 • การออกเสียง : Sierra Leone
  Sierra Leone [en]
 • การออกเสียง : Senegal
  Senegal [en]
 • การออกเสียง : Eritrea
  Eritrea [es]
 • การออกเสียง : Lesotho
  Lesotho [en]
 • การออกเสียง : Saint Lucia
  Saint Lucia [en]
 • การออกเสียง : Bahrein
  Bahrein [es]
 • การออกเสียง : Luxemburg
  Luxemburg [de]
 • การออกเสียง : Mali
  Mali [en]
 • การออกเสียง : Dominica
  Dominica [pt]
 • การออกเสียง : Malawi
  Malawi [pt]
 • การออกเสียง : Dinamarca
  Dinamarca [es]
 • การออกเสียง : Niue
  Niue [en]
 • การออกเสียง : Holanda
  Holanda [es]
 • การออกเสียง : Macau
  Macau [en]
 • การออกเสียง : Bhutan
  Bhutan [en]
 • การออกเสียง : Tuvalu
  Tuvalu [en]
 • การออกเสียง : Tonga
  Tonga [es]
 • การออกเสียง : Nauru
  Nauru [es]
 • การออกเสียง : Níger
  Níger [pt]
 • การออกเสียง : Afganistan
  Afganistan [ca]
 • การออกเสียง : Fiji
  Fiji [pt]
 • การออกเสียง : Ruanda
  Ruanda [es]
 • การออกเสียง : Togo
  Togo [en]
 • การออกเสียง : Surinam
  Surinam [es]
 • การออกเสียง : Mayotte
  Mayotte [en]
 • การออกเสียง : Palestina
  Palestina [it]
 • การออกเสียง : Papua
  Papua [pt]
 • การออกเสียง : Comores
  Comores [fr]
 • การออกเสียง : Camerun
  Camerun [it]
 • การออกเสียง : Benín
  Benín [es]
 • การออกเสียง : Espanya
  Espanya [ca]
 • การออกเสียง : Tokelau
  Tokelau [en]
 • การออกเสียง : Timor Oriental
  Timor Oriental [es]
 • การออกเสียง : alemanya
  alemanya [ca]
 • การออกเสียง : Bolívia
  Bolívia [ca]
 • การออกเสียง : Guinea Bissau
  Guinea Bissau [es]
 • การออกเสียง : Índia
  Índia [pt]
 • การออกเสียง : Itàlia
  Itàlia [lmo]
 • การออกเสียง : Tadjikistan
  Tadjikistan [fr]
 • การออกเสียง : Namíbia
  Namíbia [pt]
 • การออกเสียง : República del Congo
  República del Congo [es]
 • การออกเสียง : Àustria
  Àustria [vec]
 • การออกเสียง : Azerbaidjan
  Azerbaidjan [ro]
 • การออกเสียง : Xile
  Xile [ca]
 • การออกเสียง : Líbia
  Líbia [pt]
 • การออกเสียง : Croàcia
  Croàcia [ca]
 • การออกเสียง : Canadà
  Canadà [it]
 • การออกเสียง : Txad
  Txad [eu]
 • การออกเสียง : Tunísia
  Tunísia [pt]
 • การออกเสียง : Cambodja
  Cambodja [da]