หมวดหมู่:

příslovce

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpříslovce

 • การออกเสียง : tvrdě tvrdě [cs]
 • การออกเสียง : malinko malinko [cs]
 • การออกเสียง : šťastně šťastně [cs]
 • การออกเสียง : pozdě pozdě [cs]
 • การออกเสียง : teďka teďka [cs]
 • การออกเสียง : nešťastně nešťastně [cs]
 • การออกเสียง : blbě blbě [cs]
 • การออกเสียง : zběsile zběsile [cs]
 • การออกเสียง : zákonitě zákonitě [cs]
 • การออกเสียง : absolutně absolutně [cs]
 • การออกเสียง : podivuhodně podivuhodně [cs]
 • การออกเสียง : táhle táhle [cs]
 • การออกเสียง : mimoděk mimoděk [cs]
 • การออกเสียง : obzvláště obzvláště [cs]
 • การออกเสียง : úspěšně úspěšně [cs]
 • การออกเสียง : klidně klidně [cs]
 • การออกเสียง : zhurta zhurta [cs]
 • การออกเสียง : bytostně bytostně [cs]
 • การออกเสียง : nesmírně nesmírně [cs]
 • การออกเสียง : měkce měkce [cs]
 • การออกเสียง : pomalu pomalu [cs]
 • การออกเสียง : nezávisle nezávisle [cs]
 • การออกเสียง : nízko nízko [cs]
 • การออกเสียง : naposledy naposledy [cs]