หมวดหมู่:

přídavné jméno

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpřídavné jméno

 • การออกเสียง : зачётный зачётный [ru]
 • การออกเสียง : акционерный акционерный [ru]
 • การออกเสียง : nekonečný nekonečný [sk]
 • การออกเสียง : prudký prudký [cs]
 • การออกเสียง : krásný krásný [cs]
 • การออกเสียง : Žlutý Žlutý [cs]
 • การออกเสียง : nejnezdevětadevadesáteronásobitelnějšími nejnezdevětadevadesáteronásobitelnějšími [cs]
 • การออกเสียง : naučený naučený [cs]
 • การออกเสียง : beznohý beznohý [cs]
 • การออกเสียง : škola škola [cs]
 • การออกเสียง : jedinečný jedinečný [sk]
 • การออกเสียง : neúplný neúplný [cs]
 • การออกเสียง : děrovaný děrovaný [cs]
 • การออกเสียง : суверенный суверенный [ru]
 • การออกเสียง : scvrklý scvrklý [cs]
 • การออกเสียง : kýčovitý kýčovitý [cs]
 • การออกเสียง : nepřátelský nepřátelský [cs]
 • การออกเสียง : vysoký vysoký [cs]
 • การออกเสียง : kolmý kolmý [sk]
 • การออกเสียง : kladný kladný [sk]
 • การออกเสียง : bledý bledý [sk]
 • การออกเสียง : колченогий колченогий [ru]
 • การออกเสียง : zkřivený zkřivený [cs]
 • การออกเสียง : ziskový ziskový [cs]
 • การออกเสียง : rudný rudný [sk]
 • การออกเสียง : ozbrojený ozbrojený [sk]
 • การออกเสียง : krajní krajní [cs]
 • การออกเสียง : dostupný dostupný [cs]
 • การออกเสียง : plytký plytký [sk]
 • การออกเสียง : hojný hojný [sk]
 • การออกเสียง : колыбельный колыбельный [ru]
 • การออกเสียง : báňský báňský [cs]
 • การออกเสียง : bludný bludný [sk]
 • การออกเสียง : šťastné šťastné [cs]
 • การออกเสียง : hloupý hloupý [cs]
 • การออกเสียง : podstatný podstatný [cs]
 • การออกเสียง : pohyblivý pohyblivý [cs]
 • การออกเสียง : bezprávný bezprávný [cs]
 • การออกเสียง : špačkových špačkových [cs]
 • การออกเสียง : kombinatorní kombinatorní [cs]
 • การออกเสียง : daňový daňový [cs]
 • การออกเสียง : stojatý stojatý [cs]
 • การออกเสียง : upocený upocený [cs]
 • การออกเสียง : přílišný přílišný [cs]
 • การออกเสียง : zdánlivý zdánlivý [cs]
 • การออกเสียง : běloramenný běloramenný [cs]
 • การออกเสียง : nehluboký nehluboký [cs]
 • การออกเสียง : nízký nízký [cs]
 • การออกเสียง : jazyčný jazyčný [cs]
 • การออกเสียง : kvítkovaný kvítkovaný [cs]
 • การออกเสียง : přespříští přespříští [cs]
 • การออกเสียง : zředěný zředěný [cs]
 • การออกเสียง : známkový známkový [cs]
 • การออกเสียง : nepředstíraný nepředstíraný [cs]
 • การออกเสียง : термоизоляционная термоизоляционная [ru]
 • การออกเสียง : elektronický elektronický [cs]
 • การออกเสียง : lakomý lakomý [cs]
 • การออกเสียง : nelidský nelidský [cs]
 • การออกเสียง : moskevský moskevský [cs]
 • การออกเสียง : spínací spínací [cs]
 • การออกเสียง : okrajový okrajový [cs]
 • การออกเสียง : barchanový barchanový [cs]
 • การออกเสียง : retný retný [cs]
 • การออกเสียง : jízlivý jízlivý [cs]
 • การออกเสียง : kloubní kloubní [cs]
 • การออกเสียง : akreditovaní akreditovaní [cs]
 • การออกเสียง : nekorunovaný nekorunovaný [cs]
 • การออกเสียง : kozí kozí [sk]
 • การออกเสียง : dětský dětský [cs]
 • การออกเสียง : militaristický militaristický [cs]
 • การออกเสียง : putovní putovní [cs]
 • การออกเสียง : stříkaný stříkaný [cs]
 • การออกเสียง : cenzorní cenzorní [cs]
 • การออกเสียง : divnej divnej [cs]
 • การออกเสียง : milostivá milostivá [cs]
 • การออกเสียง : milostný milostný [cs]
 • การออกเสียง : kolchozní kolchozní [cs]
 • การออกเสียง : matoucí matoucí [cs]
 • การออกเสียง : okamžitý okamžitý [sk]
 • การออกเสียง : zákeřný zákeřný [cs]
 • การออกเสียง : majuskulní majuskulní [cs]
 • การออกเสียง : atlantský atlantský [cs]
 • การออกเสียง : pokusný pokusný [cs]
 • การออกเสียง : křehký křehký [cs]
 • การออกเสียง : moravský moravský [cs]
 • การออกเสียง : rozpitý rozpitý [cs]
 • การออกเสียง : třivý třivý [cs]
 • การออกเสียง : nízkotučný nízkotučný [cs]
 • การออกเสียง : kulometná kulometná [cs]
 • การออกเสียง : výpočtový výpočtový [cs]
 • การออกเสียง : troufalý troufalý [cs]
 • การออกเสียง : umoklý umoklý [cs]
 • การออกเสียง : omezovací omezovací [cs]
 • การออกเสียง : uzamčený uzamčený [cs]
 • การออกเสียง : кольцеобразный кольцеобразный [ru]
 • การออกเสียง : zimomřivý zimomřivý [cs]
 • การออกเสียง : hrtanový hrtanový [cs]
 • การออกเสียง : adriatský adriatský [cs]
 • การออกเสียง : oddělený oddělený [cs]
 • การออกเสียง : soukromoprávní soukromoprávní [cs]