หมวดหมู่:

płuca

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpłuca

 • การออกเสียง : kaszel kaszel [pl]
 • การออกเสียง : gruźlik gruźlik [pl]
 • การออกเสียง : odma odma [pl]
 • การออกเสียง : zawał zawał [pl]
 • การออกเสียง : sztuczne sztuczne [pl]
 • การออกเสียง : nadymać się nadymać się [pl]
 • การออกเสียง : pokasływać pokasływać [pl]
 • การออกเสียง : oddychanie oddychanie [pl]
 • การออกเสียง : powdychać powdychać [pl]
 • การออกเสียง : pokasływanie pokasływanie [pl]
 • การออกเสียง : gruźlica gruźlica [pl]
 • การออกเสียง : pylica pylica [pl]
 • การออกเสียง : pojemne pojemne [pl]
 • การออกเสียง : astmatyczny astmatyczny [pl]
 • การออกเสียง : dotlenić dotlenić [pl]
 • การออกเสียง : gruźliczka gruźliczka [pl]
 • การออกเสียง : oddech oddech [pl]
 • การออกเสียง : zawały zawały [pl]
 • การออกเสียง : oskrzeliki oskrzeliki [pl]
 • การออกเสียง : osłuchanie osłuchanie [pl]