หมวดหมู่:

płakać

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpłakać

 • การออกเสียง : pochlipywać pochlipywać [pl]
 • การออกเสียง : płaczliwie płaczliwie [pl]
 • การออกเสียง : wypłakiwać wypłakiwać [pl]
 • การออกเสียง : opłakiwanie opłakiwanie [pl]
 • การออกเสียง : wypłakiwać oczy wypłakiwać oczy [pl]
 • การออกเสียง : płakać rzewnymi łzami płakać rzewnymi łzami [pl]
 • การออกเสียง : płaksa płaksa [pl]
 • การออกเสียง : płacz płacz [pl]
 • การออกเสียง : mazgaj mazgaj [pl]
 • การออกเสียง : z uciechy z uciechy [pl]
 • การออกเสียง : bezgłośnie bezgłośnie [pl]
 • การออกเสียง : płaczące płaczące [pl]
 • การออกเสียง : szlochać szlochać [pl]
 • การออกเสียง : żałośnie żałośnie [pl]
 • การออกเสียง : beksa beksa [pl]
 • การออกเสียง : lamentacje lamentacje [pl]
 • การออกเสียง : nie płacz nie płacz [pl]
 • การออกเสียง : płacząc płacząc [pl]
 • การออกเสียง : plącząca - płacząca plącząca - płacząca [pl]
 • การออกเสียง : płakało płakało [pl]