หมวดหมู่:

Oxford 3000

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOxford 3000

 • การออกเสียง : crucial crucial [en]
 • การออกเสียง : include include [en]
 • การออกเสียง : electric electric [en]
 • การออกเสียง : indeed indeed [en]
 • การออกเสียง : injury injury [en]
 • การออกเสียง : document document [en]
 • การออกเสียง : fact fact [en]
 • การออกเสียง : ideal ideal [en]
 • การออกเสียง : chase chase [en]
 • การออกเสียง : apparently apparently [en]
 • การออกเสียง : bandage bandage [en]
 • การออกเสียง : extremely extremely [en]
 • การออกเสียง : Arrest Arrest [en]
 • การออกเสียง : element element [en]
 • การออกเสียง : cheerful cheerful [en]
 • การออกเสียง : diary diary [en]
 • การออกเสียง : frozen frozen [en]
 • การออกเสียง : criticism criticism [en]
 • การออกเสียง : discuss discuss [en]
 • การออกเสียง : beside beside [en]
 • การออกเสียง : anywhere anywhere [en]
 • การออกเสียง : CD CD [de]
 • การออกเสียง : edge edge [en]
 • การออกเสียง : enormous enormous [en]
 • การออกเสียง : Bill Bill [en]
 • การออกเสียง : crash crash [en]
 • การออกเสียง : danger danger [en]
 • การออกเสียง : expert expert [en]
 • การออกเสียง : channel channel [en]
 • การออกเสียง : assistant assistant [en]
 • การออกเสียง : Imagination Imagination [en]
 • การออกเสียง : agency agency [en]
 • การออกเสียง : Gun Gun [en]
 • การออกเสียง : ice ice [en]
 • การออกเสียง : cancer cancer [en]
 • การออกเสียง : cycle cycle [en]
 • การออกเสียง : fence fence [en]
 • การออกเสียง : division division [en]
 • การออกเสียง : funeral funeral [en]
 • การออกเสียง : establish establish [en]
 • การออกเสียง : agreement agreement [en]
 • การออกเสียง : hairdresser hairdresser [en]
 • การออกเสียง : absence absence [en]
 • การออกเสียง : affect affect [en]
 • การออกเสียง : apologize apologize [en]
 • การออกเสียง : gear gear [en]
 • การออกเสียง : click click [en]
 • การออกเสียง : calculate calculate [en]
 • การออกเสียง : cross cross [en]
 • การออกเสียง : interior interior [en]
 • การออกเสียง : admit admit [en]
 • การออกเสียง : force force [en]
 • การออกเสียง : arrangement arrangement [en]
 • การออกเสียง : impatient impatient [en]
 • การออกเสียง : aloud aloud [en]
 • การออกเสียง : distribution distribution [en]
 • การออกเสียง : alarm alarm [en]
 • การออกเสียง : army army [en]
 • การออกเสียง : efficient efficient [en]
 • การออกเสียง : actual actual [en]
 • การออกเสียง : backwards backwards [en]
 • การออกเสียง : holiday holiday [en]
 • การออกเสียง : departure departure [en]
 • การออกเสียง : fancy fancy [en]
 • การออกเสียง : including including [en]
 • การออกเสียง : effective effective [en]
 • การออกเสียง : If If [en]
 • การออกเสียง : characteristic characteristic [en]
 • การออกเสียง : advertise advertise [en]
 • การออกเสียง : medical medical [en]
 • การออกเสียง : fifteen fifteen [en]
 • การออกเสียง : angle angle [en]
 • การออกเสียง : cost cost [en]
 • การออกเสียง : kill kill [en]
 • การออกเสียง : explain explain [en]
 • การออกเสียง : formula formula [en]
 • การออกเสียง : function function [en]
 • การออกเสียง : description description [en]
 • การออกเสียง : appointment appointment [en]
 • การออกเสียง : female female [en]
 • การออกเสียง : generation generation [en]
 • การออกเสียง : initial initial [en]
 • การออกเสียง : justice justice [en]
 • การออกเสียง : dust dust [en]
 • การออกเสียง : logic logic [en]
 • การออกเสียง : desperate desperate [en]
 • การออกเสียง : associated associated [en]
 • การออกเสียง : manage manage [en]
 • การออกเสียง : advance advance [en]
 • การออกเสียง : market market [en]
 • การออกเสียง : acknowledge acknowledge [en]
 • การออกเสียง : expect expect [en]
 • การออกเสียง : its its [en]
 • การออกเสียง : hell hell [en]
 • การออกเสียง : bell bell [en]
 • การออกเสียง : emphasize emphasize [en]
 • การออกเสียง : lock lock [en]
 • การออกเสียง : counter counter [en]
 • การออกเสียง : living living [en]
 • การออกเสียง : attract attract [en]