หมวดหมู่:

Oxford 3000

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOxford 3000

 • การออกเสียง : aim aim [en]
 • การออกเสียง : eventually eventually [en]
 • การออกเสียง : frozen frozen [en]
 • การออกเสียง : approach approach [en]
 • การออกเสียง : examine examine [en]
 • การออกเสียง : Arrest Arrest [en]
 • การออกเสียง : attack attack [en]
 • การออกเสียง : honour honour [en]
 • การออกเสียง : check check [en]
 • การออกเสียง : agent agent [en]
 • การออกเสียง : extra extra [en]
 • การออกเสียง : click click [en]
 • การออกเสียง : hall hall [en]
 • การออกเสียง : actress actress [en]
 • การออกเสียง : entertainment entertainment [en]
 • การออกเสียง : beside beside [en]
 • การออกเสียง : aloud aloud [en]
 • การออกเสียง : engineering engineering [en]
 • การออกเสียง : backwards backwards [en]
 • การออกเสียง : belong belong [en]
 • การออกเสียง : hide hide [en]
 • การออกเสียง : Battle Battle [en]
 • การออกเสียง : accommodation accommodation [en]
 • การออกเสียง : achievement achievement [en]
 • การออกเสียง : gate gate [en]
 • การออกเสียง : admire admire [en]
 • การออกเสียง : ideal ideal [en]
 • การออกเสียง : cheap cheap [en]
 • การออกเสียง : hang hang [en]
 • การออกเสียง : atom atom [en]
 • การออกเสียง : anywhere anywhere [en]
 • การออกเสียง : expression expression [en]
 • การออกเสียง : daily daily [en]
 • การออกเสียง : interior interior [en]
 • การออกเสียง : injury injury [en]
 • การออกเสียง : direction direction [en]
 • การออกเสียง : apply apply [en]
 • การออกเสียง : award award [en]
 • การออกเสียง : apparently apparently [en]
 • การออกเสียง : cannot cannot [en]
 • การออกเสียง : criticism criticism [en]
 • การออกเสียง : logic logic [en]
 • การออกเสียง : impossible impossible [en]
 • การออกเสียง : funeral funeral [en]
 • การออกเสียง : electric electric [en]
 • การออกเสียง : disease disease [en]
 • การออกเสียง : impatient impatient [en]
 • การออกเสียง : bandage bandage [en]
 • การออกเสียง : extremely extremely [en]
 • การออกเสียง : agreement agreement [en]
 • การออกเสียง : beginning beginning [en]
 • การออกเสียง : arrangement arrangement [en]
 • การออกเสียง : crash crash [en]
 • การออกเสียง : lend lend [en]
 • การออกเสียง : fence fence [en]
 • การออกเสียง : clothing clothing [en]
 • การออกเสียง : Gun Gun [en]
 • การออกเสียง : cheerful cheerful [en]
 • การออกเสียง : blank blank [en]
 • การออกเสียง : chase chase [en]
 • การออกเสียง : expert expert [en]
 • การออกเสียง : Imagination Imagination [en]
 • การออกเสียง : fact fact [en]
 • การออกเสียง : division division [en]
 • การออกเสียง : cycling cycling [en]
 • การออกเสียง : agency agency [en]
 • การออกเสียง : class class [en]
 • การออกเสียง : gear gear [en]
 • การออกเสียง : absence absence [en]
 • การออกเสียง : lung lung [en]
 • การออกเสียง : Guy Guy [en]
 • การออกเสียง : damage damage [en]
 • การออกเสียง : distribution distribution [en]
 • การออกเสียง : fancy fancy [en]
 • การออกเสียง : calculate calculate [en]
 • การออกเสียง : irritated irritated [en]
 • การออกเสียง : formula formula [en]
 • การออกเสียง : classroom classroom [en]
 • การออกเสียง : decide decide [en]
 • การออกเสียง : include include [en]
 • การออกเสียง : establish establish [en]
 • การออกเสียง : cycle cycle [en]
 • การออกเสียง : formal formal [en]
 • การออกเสียง : discuss discuss [en]
 • การออกเสียง : force force [en]
 • การออกเสียง : hairdresser hairdresser [en]
 • การออกเสียง : discovery discovery [en]
 • การออกเสียง : assume assume [en]
 • การออกเสียง : ice ice [en]
 • การออกเสียง : advertise advertise [en]
 • การออกเสียง : alarm alarm [en]
 • การออกเสียง : avoid avoid [en]
 • การออกเสียง : cottage cottage [en]
 • การออกเสียง : initial initial [en]
 • การออกเสียง : including including [en]
 • การออกเสียง : kill kill [en]
 • การออกเสียง : dust dust [en]
 • การออกเสียง : medical medical [en]
 • การออกเสียง : document document [en]
 • การออกเสียง : emphasize emphasize [en]