หมวดหมู่:

Oxford 3000

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOxford 3000

 • การออกเสียง : amazing amazing [en]
 • การออกเสียง : feather feather [en]
 • การออกเสียง : chin chin [en]
 • การออกเสียง : lord lord [en]
 • การออกเสียง : balance balance [en]
 • การออกเสียง : Grant Grant [en]
 • การออกเสียง : almost almost [en]
 • การออกเสียง : kick kick [en]
 • การออกเสียง : king king [en]
 • การออกเสียง : lucky lucky [en]
 • การออกเสียง : cure cure [en]
 • การออกเสียง : forget forget [en]
 • การออกเสียง : acquire acquire [en]
 • การออกเสียง : called called [en]
 • การออกเสียง : gas gas [en]
 • การออกเสียง : club club [en]
 • การออกเสียง : cry cry [en]
 • การออกเสียง : demand demand [en]
 • การออกเสียง : article article [en]
 • การออกเสียง : even even [en]
 • การออกเสียง : lesson lesson [en]
 • การออกเสียง : choose choose [en]
 • การออกเสียง : crime crime [en]
 • การออกเสียง : any any [en]
 • การออกเสียง : alive alive [en]
 • การออกเสียง : cell cell [en]
 • การออกเสียง : hold hold [en]
 • การออกเสียง : dry dry [en]
 • การออกเสียง : half half [en]
 • การออกเสียง : cent cent [fr]
 • การออกเสียง : calm calm [en]
 • การออกเสียง : left left [en]
 • การออกเสียง : bicycle bicycle [en]
 • การออกเสียง : anxious anxious [en]
 • การออกเสียง : idea idea [en]
 • การออกเสียง : flood flood [en]
 • การออกเสียง : crack crack [en]
 • การออกเสียง : centre centre [en]
 • การออกเสียง : mad mad [en]
 • การออกเสียง : guess guess [en]
 • การออกเสียง : character character [en]
 • การออกเสียง : faith faith [en]
 • การออกเสียง : lunch lunch [en]
 • การออกเสียง : act act [en]
 • การออกเสียง : hobby hobby [en]
 • การออกเสียง : advanced advanced [en]
 • การออกเสียง : fundamental fundamental [en]
 • การออกเสียง : escape escape [en]
 • การออกเสียง : enthusiasm enthusiasm [en]
 • การออกเสียง : atmosphere atmosphere [en]
 • การออกเสียง : carpet carpet [en]
 • การออกเสียง : kilometer kilometer [en]
 • การออกเสียง : creature creature [en]
 • การออกเสียง : intelligent intelligent [en]
 • การออกเสียง : area area [en]
 • การออกเสียง : drive drive [en]
 • การออกเสียง : advice advice [en]
 • การออกเสียง : circumstance circumstance [en]
 • การออกเสียง : interest interest [en]
 • การออกเสียง : absolute absolute [en]
 • การออกเสียง : goal goal [en]
 • การออกเสียง : command command [en]
 • การออกเสียง : executive executive [en]
 • การออกเสียง : cloud cloud [en]
 • การออกเสียง : courage courage [en]
 • การออกเสียง : alone alone [en]
 • การออกเสียง : luck luck [en]
 • การออกเสียง : arrow arrow [en]
 • การออกเสียง : jeans jeans [en]
 • การออกเสียง : fourth fourth [en]
 • การออกเสียง : bargain bargain [en]
 • การออกเสียง : dull dull [en]
 • การออกเสียง : cause cause [en]
 • การออกเสียง : already already [en]
 • การออกเสียง : determine determine [en]
 • การออกเสียง : course course [en]
 • การออกเสียง : media media [en]
 • การออกเสียง : elbow elbow [en]
 • การออกเสียง : journey journey [en]
 • การออกเสียง : birth birth [en]
 • การออกเสียง : majority majority [en]
 • การออกเสียง : DVD DVD [es]
 • การออกเสียง : group group [en]
 • การออกเสียง : hard hard [en]
 • การออกเสียง : fur fur [en]
 • การออกเสียง : except except [en]
 • การออกเสียง : lane lane [en]
 • การออกเสียง : beef beef [en]
 • การออกเสียง : digital digital [en]
 • การออกเสียง : index index [en]
 • การออกเสียง : hole hole [en]
 • การออกเสียง : energy energy [en]
 • การออกเสียง : human human [en]
 • การออกเสียง : fail fail [en]
 • การออกเสียง : age age [en]
 • การออกเสียง : frightened frightened [en]
 • การออกเสียง : bent bent [en]
 • การออกเสียง : colleague colleague [en]
 • การออกเสียง : acceptable acceptable [en]
 • การออกเสียง : many many [en]