หมวดหมู่:

Oxford 3000

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOxford 3000

 • การออกเสียง : A.M. A.M. [en]
 • การออกเสียง : abandoned abandoned [en]
 • การออกเสียง : ability ability [en]
 • การออกเสียง : above above [en]
 • การออกเสียง : absence absence [en]
 • การออกเสียง : absent absent [en]
 • การออกเสียง : absolute absolute [en]
 • การออกเสียง : absolutely absolutely [en]
 • การออกเสียง : absorb absorb [en]
 • การออกเสียง : academic academic [en]
 • การออกเสียง : accent accent [en]
 • การออกเสียง : accept accept [en]
 • การออกเสียง : acceptable acceptable [en]
 • การออกเสียง : access access [en]
 • การออกเสียง : accident accident [en]
 • การออกเสียง : accidental accidental [en]
 • การออกเสียง : accidentally accidentally [en]
 • การออกเสียง : accommodation accommodation [en]
 • การออกเสียง : accompany accompany [en]
 • การออกเสียง : account account [en]
 • การออกเสียง : accuse accuse [en]
 • การออกเสียง : achieve achieve [en]
 • การออกเสียง : achievement achievement [en]
 • การออกเสียง : acid acid [en]
 • การออกเสียง : acknowledge acknowledge [en]
 • การออกเสียง : acquire acquire [en]
 • การออกเสียง : across across [en]
 • การออกเสียง : act act [en]
 • การออกเสียง : action action [en]
 • การออกเสียง : active active [en]
 • การออกเสียง : actively actively [en]
 • การออกเสียง : activity activity [en]
 • การออกเสียง : actress actress [en]
 • การออกเสียง : actual actual [en]
 • การออกเสียง : ad ad [en]
 • การออกเสียง : adapt adapt [en]
 • การออกเสียง : addition addition [en]
 • การออกเสียง : additional additional [en]
 • การออกเสียง : adequately adequately [en]
 • การออกเสียง : adjust adjust [en]
 • การออกเสียง : admiration admiration [en]
 • การออกเสียง : admire admire [en]
 • การออกเสียง : admit admit [en]
 • การออกเสียง : adopt adopt [en]
 • การออกเสียง : advance advance [en]
 • การออกเสียง : advanced advanced [en]
 • การออกเสียง : adventure adventure [en]
 • การออกเสียง : advertise advertise [en]
 • การออกเสียง : advertising advertising [en]
 • การออกเสียง : advice advice [en]
 • การออกเสียง : advise advise [en]
 • การออกเสียง : affair affair [en]
 • การออกเสียง : affect affect [en]
 • การออกเสียง : affection affection [en]
 • การออกเสียง : afford afford [en]
 • การออกเสียง : afraid afraid [en]
 • การออกเสียง : afternoon afternoon [en]
 • การออกเสียง : afterwards afterwards [en]
 • การออกเสียง : age age [en]
 • การออกเสียง : agency agency [en]
 • การออกเสียง : agent agent [en]
 • การออกเสียง : agree agree [en]
 • การออกเสียง : agreement agreement [en]
 • การออกเสียง : ahead ahead [en]
 • การออกเสียง : aid aid [en]
 • การออกเสียง : aim aim [en]
 • การออกเสียง : aircraft aircraft [en]
 • การออกเสียง : airport airport [en]
 • การออกเสียง : alarm alarm [en]
 • การออกเสียง : alarmed alarmed [en]
 • การออกเสียง : alarming alarming [en]
 • การออกเสียง : alcoholic alcoholic [en]
 • การออกเสียง : alive alive [en]
 • การออกเสียง : all right all right [en]
 • การออกเสียง : allied allied [en]
 • การออกเสียง : Ally Ally [en]
 • การออกเสียง : almost almost [en]
 • การออกเสียง : alone alone [en]
 • การออกเสียง : along along [en]
 • การออกเสียง : alongside alongside [en]
 • การออกเสียง : aloud aloud [en]
 • การออกเสียง : alphabet alphabet [en]
 • การออกเสียง : alphabetical alphabetical [en]
 • การออกเสียง : alphabetically alphabetically [en]
 • การออกเสียง : already already [en]
 • การออกเสียง : also also [en]
 • การออกเสียง : alter alter [en]
 • การออกเสียง : alternative alternative [en]
 • การออกเสียง : alternatively alternatively [en]
 • การออกเสียง : altogether altogether [en]
 • การออกเสียง : always always [en]
 • การออกเสียง : amaze amaze [en]
 • การออกเสียง : amazed amazed [en]
 • การออกเสียง : amazing amazing [en]
 • การออกเสียง : ambition ambition [en]
 • การออกเสียง : ambulance ambulance [en]
 • การออกเสียง : amount amount [en]
 • การออกเสียง : amuse amuse [en]
 • การออกเสียง : amused amused [en]
 • การออกเสียง : analyse analyse [de]