หมวดหมู่:

osioł

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงosioł

 • การออกเสียง : idiota idiota [pt]
 • การออกเสียง : wierzgać wierzgać [pl]
 • การออกเสียง : pacan pacan [pl]
 • การออกเสียง : ośle ośle [pl]
 • การออกเสียง : oślę oślę [pl]
 • การออกเสียง : kopytne kopytne [pl]
 • การออกเสียง : ławkowy ławkowy [pl]
 • การออกเสียง : uwiązany uwiązany [pl]
 • การออกเสียง : osioł dardanelski osioł dardanelski [pl]
 • การออกเสียง : osłomuł osłomuł [pl]
 • การออกเสียง : oślica oślica [pl]
 • การออกเสียง : wierzgający wierzgający [pl]
 • การออกเสียง : wyprzężony wyprzężony [pl]
 • การออกเสียง : długouche długouche [pl]
 • การออกเสียง : uparty jak osioł uparty jak osioł [pl]
 • การออกเสียง : na oklep na oklep [pl]
 • การออกเสียง : wodze wodze [pl]
 • การออกเสียง : tumanowaty tumanowaty [pl]
 • การออกเสียง : na ośle na ośle [pl]
 • การออกเสียง : durnia durnia [pl]