หมวดหมู่:

orthopedic surgery

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงorthopedic surgery

  • การออกเสียง : scaphoid scaphoid [en]
  • การออกเสียง : fibula fibula [en]
  • การออกเสียง : rehabilitation rehabilitation [en]
  • การออกเสียง : ulna ulna [en]
  • การออกเสียง : instability instability [en]
  • การออกเสียง : calcaneus calcaneus [en]
  • การออกเสียง : weight-bearing weight-bearing [en]
  • การออกเสียง : osteotome osteotome [en]