หมวดหมู่:

Ort in Ostfriesland

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOrt in Ostfriesland

 • การออกเสียง : Wirdum Wirdum [nl]
 • การออกเสียง : Wiesmoor Wiesmoor [de]
 • การออกเสียง : Upgant-Schott Upgant-Schott [de]
 • การออกเสียง : Rechtsupweg Rechtsupweg [de]
 • การออกเสียง : Krummhörn Krummhörn [de]
 • การออกเสียง : Ihlow Ihlow [de]
 • การออกเสียง : Lütetsburg Lütetsburg [de]
 • การออกเสียง : Dunum Dunum [de]
 • การออกเสียง : Großefehn Großefehn [de]
 • การออกเสียง : Hinte Hinte [de]
 • การออกเสียง : Dornum Dornum [de]
 • การออกเสียง : Hagermarsch Hagermarsch [de]
 • การออกเสียง : Berumbur Berumbur [de]