หมวดหมู่:

ornithologia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงornithologia

 • การออกเสียง : pica pica [en]
 • การออกเสียง : Ardea Ardea [it]
 • การออกเสียง : falco falco [en]
 • การออกเสียง : corvus corvus [en]
 • การออกเสียง : Ardeidae Ardeidae [en]
 • การออกเสียง : carduelis carduelis [la]
 • การออกเสียง : vultur vultur [ro]
 • การออกเสียง : ardea cinerea ardea cinerea [la]
 • การออกเสียง : alucus alucus [la]
 • การออกเสียง : Petrochelidon pyrrhonota Petrochelidon pyrrhonota [la]
 • การออกเสียง : cuculus cuculus [la]
 • การออกเสียง : picus picus [la]
 • การออกเสียง : Synallaxis Synallaxis [la]
 • การออกเสียง : parotia parotia [la]
 • การออกเสียง : leucophaeus leucophaeus [la]
 • การออกเสียง : haliaeetus haliaeetus [la]
 • การออกเสียง : Ammoperdix Ammoperdix [la]
 • การออกเสียง : Phodilus Phodilus [la]
 • การออกเสียง : Strigidae Strigidae [la]
 • การออกเสียง : Upucerthia Upucerthia [la]
 • การออกเสียง : otus otus [fi]
 • การออกเสียง : ciconia nigra ciconia nigra [la]
 • การออกเสียง : Minla strigula Minla strigula [la]
 • การออกเสียง : strix strix [fr]
 • การออกเสียง : noctua noctua [la]
 • การออกเสียง : Homorus Homorus [la]
 • การออกเสียง : Falconidae Falconidae [la]
 • การออกเสียง : hirundo hirundo [la]
 • การออกเสียง : Batrachostomus septimus Batrachostomus septimus [la]
 • การออกเสียง : vulturius vulturius [la]
 • การออกเสียง : tyrannidae tyrannidae [la]
 • การออกเสียง : Striges Striges [la]
 • การออกเสียง : carduelis flammea carduelis flammea [la]
 • การออกเสียง : Gutturalis Gutturalis [de]
 • การออกเสียง : psittacus psittacus [la]
 • การออกเสียง : Pitohui dichrous Pitohui dichrous [la]
 • การออกเสียง : Tytonidae Tytonidae [la]
 • การออกเสียง : percnopterus percnopterus [la]
 • การออกเสียง : Striginae Striginae [la]
 • การออกเสียง : gallopavo gallopavo [la]
 • การออกเสียง : aphelocoma aphelocoma [la]
 • การออกเสียง : scolopax scolopax [la]
 • การออกเสียง : Sylviidae Sylviidae [la]
 • การออกเสียง : calidris calidris [la]
 • การออกเสียง : dədulə dədulə [tly]
 • การออกเสียง : urile urile [la]
 • การออกเสียง : dumetoria dumetoria [la]