• การออกเสียงคำว่า pita pita [es]
 • การออกเสียงคำว่า Bou Bou [ca]
 • การออกเสียงคำว่า gacha gacha [or]
 • การออกเสียงคำว่า Asti Asti [it]
 • การออกเสียงคำว่า raga raga [pt]
 • การออกเสียงคำว่า manas manas [or]
 • การออกเสียงคำว่า luni luni [ro]
 • การออกเสียงคำว่า pacha pacha [pt]
 • การออกเสียงคำว่า uday uday [or]
 • การออกเสียงคำว่า bapa bapa [or]
 • การออกเสียงคำว่า priyabrata priyabrata [or]
 • การออกเสียงคำว่า jagannatha jagannatha [or]
 • การออกเสียงคำว่า kirana kirana [or]
 • การออกเสียงคำว่า goda goda [sv]
 • การออกเสียงคำว่า matrubhumi matrubhumi [or]
 • การออกเสียงคำว่า ekamra ekamra [or]
 • การออกเสียงคำว่า charma charma [kn]
 • การออกเสียงคำว่า brukhya brukhya [or]
 • การออกเสียงคำว่า Basi Basi [it]
 • การออกเสียงคำว่า bahi bahi [or]
 • การออกเสียงคำว่า ratha ratha [or]
 • การออกเสียงคำว่า chanda chanda [es]
 • การออกเสียงคำว่า Mitha Mitha [de]
 • การออกเสียงคำว่า ashru ashru [or]
 • การออกเสียงคำว่า swaduhina swaduhina [or]
 • การออกเสียงคำว่า kandha kandha [jv]
 • การออกเสียงคำว่า adhar adhar [gd]
 • การออกเสียงคำว่า ganda ganda [eo]
 • การออกเสียงคำว่า griba griba [lv]
 • การออกเสียงคำว่า kancha kancha [or]