หมวดหมู่:

organ ~

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงorgan ~

  • การออกเสียง : respiracyjny respiracyjny [pl]