หมวดหมู่:

Ordinais

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOrdinais

 • การออกเสียง : cuarto cuarto [es]
 • การออกเสียง : décimo décimo [es]
 • การออกเสียง : quinto quinto [es]
 • การออกเสียง : sexto sexto [es]
 • การออกเสียง : noveno noveno [es]
 • การออกเสียง : undécimo undécimo [es]
 • การออกเสียง : duodécimo duodécimo [es]
 • การออกเสียง : centésimo centésimo [pt]
 • การออกเสียง : 1º primeiro 1º primeiro [pt]
 • การออกเสียง : décimo primeiro décimo primeiro [pt]
 • การออกเสียง : milésimo milésimo [es]
 • การออกเสียง : terceiro terceiro [pt]
 • การออกเสียง : sétimo sétimo [pt]
 • การออกเสียง : oitavo oitavo [pt]
 • การออกเสียง : millonésimo millonésimo [gl]
 • การออกเสียง : décimo terceiro décimo terceiro [gl]
 • การออกเสียง : décimo sétimo décimo sétimo [gl]
 • การออกเสียง : sesaxésimo sesaxésimo [gl]
 • การออกเสียง : vixésimo primeiro vixésimo primeiro [gl]
 • การออกเสียง : décimo oitavo décimo oitavo [gl]
 • การออกเสียง : quincuaxésimo quincuaxésimo [gl]
 • การออกเสียง : trixésimo trixésimo [gl]
 • การออกเสียง : décimo sexto décimo sexto [gl]
 • การออกเสียง : cuadraxésimo cuadraxésimo [gl]
 • การออกเสียง : vixésimo segundo vixésimo segundo [gl]
 • การออกเสียง : décimo quinto décimo quinto [gl]
 • การออกเสียง : octoxésimo octoxésimo [gl]
 • การออกเสียง : décimo segundo décimo segundo [gl]
 • การออกเสียง : nonaxésimo nonaxésimo [gl]
 • การออกเสียง : septuaxésimo septuaxésimo [gl]
 • การออกเสียง : vixésimo vixésimo [gl]
 • การออกเสียง : décimo noveno décimo noveno [gl]