หมวดหมู่:

opróżniać

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงopróżniać

  • การออกเสียง : ewakuowane ewakuowane [pl]
  • การออกเสียง : rozładowany rozładowany [pl]
  • การออกเสียง : jednym duszkiem jednym duszkiem [pl]
  • การออกเสียง : opróżniając opróżniając [pl]
  • การออกเสียง : wyładowywać wyładowywać [pl]
  • การออกเสียง : ogołacać ogołacać [pl]