• การออกเสียงคำว่า خلاف ورزی خلاف ورزی [ur]
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า سامنےآنا سامنےآنا [ur] รอการออกเสียง
  • การออกเสียงคำว่า بیرونی مخالفین بیرونی مخالفین [ur]
  • การออกเสียงคำว่า opozycja opozycja [pl]
  • การออกเสียงคำว่า opozycjonista opozycjonista [pl]
  • การออกเสียงคำว่า معارضتها معارضتها [ar]
  • การออกเสียงคำว่า αντιφασισμός αντιφασισμός [el]
  • การออกเสียงคำว่า dissentient dissentient [en]
  • การออกเสียงคำว่า irreconcilably irreconcilably [en]
  • การออกเสียงคำว่า pushback (noun) pushback (noun) [en]
  • การออกเสียงคำว่า adversarial adversarial [en]