หมวดหมู่:

opowieść

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงopowieść

  • การออกเสียง : tragiczna tragiczna [pl]
  • การออกเสียง : ośmioczęściowa ośmioczęściowa [pl]
  • การออกเสียง : zbeletryzowana zbeletryzowana [pl]
  • การออกเสียง : długa długa [pl]
  • การออกเสียง : mityczna mityczna [pl]
  • การออกเสียง : rozdział rozdział [pl]
  • การออกเสียง : wielowątkowa wielowątkowa [pl]
  • การออกเสียง : umoralniająca umoralniająca [pl]
  • การออกเสียง : rozczulająca rozczulająca [pl]
  • การออกเสียง : starofrancuska starofrancuska [pl]