หมวดหมู่:

opowieść

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงopowieść

 • การออกเสียง : tragiczna
  tragiczna [pl]
 • การออกเสียง : ośmioczęściowa
  ośmioczęściowa [pl]
 • การออกเสียง : długa
  długa [pl]
 • การออกเสียง : zbeletryzowana
  zbeletryzowana [pl]
 • การออกเสียง : rozdział
  rozdział [pl]
 • การออกเสียง : mityczna
  mityczna [pl]
 • การออกเสียง : wielowątkowa
  wielowątkowa [pl]
 • การออกเสียง : umoralniająca
  umoralniająca [pl]
 • การออกเสียง : rozczulająca
  rozczulająca [pl]
 • การออกเสียง : starofrancuska
  starofrancuska [pl]