หมวดหมู่:

open-mouthed

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงopen-mouthed

  • การออกเสียง : gapar gapar [sv]
  • การออกเสียง : a bocca aperta a bocca aperta [it]