หมวดหมู่:

Oni mają pięć ~

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOni mają pięć ~

  • การออกเสียง : świń świń [pl]