หมวดหมู่:

Ona/on/ono ~

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOna/on/ono ~

  • การออกเสียง : wie wie [de]