หมวดหมู่:

on the summit (on the mountain)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงon the summit (on the mountain)

  • การออกเสียง : na szczycie
    na szczycie [pl]