หมวดหมู่:

on the mountain top

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงon the mountain top

  • การออกเสียง : na szczycie na szczycie [pl]