หมวดหมู่:

OMJ1_Lesson_02

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOMJ1_Lesson_02

 • การออกเสียง : книга
  книга [ru]
 • การออกเสียง : номер
  номер [ru]
 • การออกเสียง : ден
  ден [tt]
 • การออกเสียง : ӱдыр
  ӱдыр [chm]
 • การออกเสียง : калык
  калык [chm]
 • การออกเสียง : йоча
  йоча [chm]
 • การออกเสียง : марий
  марий [chm]
 • การออกเสียง : школ
  школ [chm]
 • การออกเสียง : вате
  вате [chm]
 • การออกเสียง : нуно
  нуно [chm]
 • การออกเสียง : кошташ
  кошташ [chm]
 • การออกเสียง : номеран
  номеран [chm]
 • การออกเสียง : ышташ
  ышташ [chm]
 • การออกเสียง : илаш
  илаш [chm]
 • การออกเสียง : тунемаш
  тунемаш [chm]
 • การออกเสียง : йочасад
  йочасад [chm]
 • การออกเสียง : йылме
  йылме [chm]
 • การออกเสียง : туныкташ
  туныкташ [chm]