หมวดหมู่:

OMJ1_Lesson_02

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOMJ1_Lesson_02

 • การออกเสียง : книга книга [ru]
 • การออกเสียง : номер номер [ru]
 • การออกเสียง : ден ден [tt]
 • การออกเสียง : ӱдыр ӱдыр [chm]
 • การออกเสียง : калык калык [chm]
 • การออกเสียง : йоча йоча [chm]
 • การออกเสียง : марий марий [chm]
 • การออกเสียง : школ школ [chm]
 • การออกเสียง : вате вате [chm]
 • การออกเสียง : нуно нуно [chm]
 • การออกเสียง : кошташ кошташ [chm]
 • การออกเสียง : номеран номеран [chm]
 • การออกเสียง : ышташ ышташ [chm]
 • การออกเสียง : илаш илаш [chm]
 • การออกเสียง : тунемаш тунемаш [chm]
 • การออกเสียง : йочасад йочасад [chm]
 • การออกเสียง : йылме йылме [chm]
 • การออกเสียง : туныкташ туныкташ [chm]