• การออกเสียงคำว่า claidheamh claidheamh [gd]
 • การออกเสียงคำว่า Dá Derga Dá Derga [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Birugderc Birugderc [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Balcbéimnech Balcbéimnech [ga]
 • การออกเสียงคำว่า óenach óenach [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Emain Emain [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Muirenn Muirenn [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Cenncroithi Cenncroithi [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Duineachda Duineachda [ga]
 • การออกเสียงคำว่า baoghail baoghail [ga]
 • การออกเสียงคำว่า buidhean buidhean [ga]
 • การออกเสียงคำว่า siabur siabur [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Finnén Finnén [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Goídelc Goídelc [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Bodhbh Dearg - Bodb Derg Bodhbh Dearg - Bodb Derg [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Saruit Saruit [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Eoghabhal Eoghabhal [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Neimhidh Neimhidh [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Maicniadh Maicniadh [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Mogh Lamhe Mogh Lamhe [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Nuadat Nuadat [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Oilill Olom Oilill Olom [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Crimhthann Niadhnáir Crimhthann Niadhnáir [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Fearadhach Finnfeachtnach Fearadhach Finnfeachtnach [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Túathal Teachtmhar Túathal Teachtmhar [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Feidhlimidh Rechtmhar Feidhlimidh Rechtmhar [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Fíacha Sraibhtine Fíacha Sraibhtine [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Muireadhach Tíreach Muireadhach Tíreach [ga]
 • การออกเสียงคำว่า Sroibcenn Sroibcenn [ga]
 • การออกเสียงคำว่า selann selann [ga]