หมวดหมู่:

old type

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงold type

  • การออกเสียง : ιμάτια ιμάτια [el]