หมวดหมู่:

okręt

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงokręt

 • การออกเสียง : trap trap [en]
 • การออกเสียง : ster ster [de]
 • การออกเสียง : Fracht Fracht [de]
 • การออกเสียง : taran taran [pa]
 • การออกเสียง : rozbitek rozbitek [pl]
 • การออกเสียง : trójmasztowy trójmasztowy [pl]
 • การออกเสียง : zwodowano zwodowano [pl]
 • การออกเสียง : makieta makieta [pl]
 • การออกเสียง : dziobowy dziobowy [pl]
 • การออกเสียง : przeholować przeholować [pl]
 • การออกเสียง : podholować podholować [pl]
 • การออกเสียง : cumowisko cumowisko [pl]
 • การออกเสียง : ożaglowanie ożaglowanie [pl]
 • การออกเสียง : omasztowanie omasztowanie [pl]
 • การออกเสียง : zatapiać zatapiać [pl]
 • การออกเสียง : kapitanat kapitanat [pl]
 • การออกเสียง : rozstrzaskać się rozstrzaskać się [pl]
 • การออกเสียง : zamglony zamglony [pl]
 • การออกเสียง : kwadryga kwadryga [pl]
 • การออกเสียง : przycumowanie przycumowanie [pl]
 • การออกเสียง : syrena syrena [pl]
 • การออกเสียง : dziobowa dziobowa [pl]
 • การออกเสียง : stępka stępka [pl]
 • การออกเสียง : bujrep bujrep [pl]
 • การออกเสียง : wachta wachta [pl]
 • การออกเสียง : śródokręcie śródokręcie [pl]
 • การออกเสียง : manewrować manewrować [pl]
 • การออกเสียง : poszycie poszycie [pl]
 • การออกเสียง : storpedować storpedować [pl]
 • การออกเสียง : na morzu na morzu [pl]
 • การออกเสียง : parowiec parowiec [pl]
 • การออกเสียง : wodowanie wodowanie [pl]
 • การออกเสียง : właz właz [pl]
 • การออกเสียง : trójpokładowy trójpokładowy [pl]
 • การออกเสียง : pochylnia pochylnia [pl]
 • การออกเสียง : grodzie grodzie [pl]
 • การออกเสียง : przechył przechył [pl]
 • การออกเสียง : korweta korweta [pl]
 • การออกเสียง : pokładowa pokładowa [pl]
 • การออกเสียง : okrętowy okrętowy [pl]
 • การออกเสียง : z pokładu z pokładu [pl]
 • การออกเสียง : zaokrętować się zaokrętować się [pl]
 • การออกเสียง : wielomasztowiec wielomasztowiec [pl]
 • การออกเสียง : sternicy sternicy [pl]