หมวดหมู่:

oila

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoila

  • การออกเสียง : oila oila [uz]