หมวดหมู่:

Oh gosh!

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOh gosh!

  • การออกเสียง : O jejku! O jejku! [pl]