หมวดหมู่:

Offshore currents

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOffshore currents

  • การออกเสียง : 離岸流 離岸流 [ja]