หมวดหมู่:

of first syllable

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงof first syllable

  • การออกเสียง : mademoiselle mademoiselle [fr]