หมวดหมู่:

odpuszczanie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงodpuszczanie

  • การออกเสียง : odpuszczać odpuszczać [pl]