หมวดหมู่:

odmiana rzeczowników

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงodmiana rzeczowników

 • การออกเสียง : przyjaciela przyjaciela [pl]
 • การออกเสียง : poziom poziom [pl]
 • การออกเสียง : bezrobocie bezrobocie [pl]
 • การออกเสียง : podział podział [pl]
 • การออกเสียง : przedszkolanka przedszkolanka [pl]
 • การออกเสียง : kobiecie kobiecie [pl]
 • การออกเสียง : z pracy z pracy [pl]
 • การออกเสียง : szlachcianka szlachcianka [pl]
 • การออกเสียง : orędzie orędzie [pl]
 • การออกเสียง : synka synka [de]
 • การออกเสียง : zdumienie zdumienie [pl]
 • การออกเสียง : nieobecności nieobecności [pl]
 • การออกเสียง : recenzent recenzent [pl]
 • การออกเสียง : z pamięci z pamięci [pl]
 • การออกเสียง : pewność pewność [pl]
 • การออกเสียง : zdobycie zdobycie [pl]
 • การออกเสียง : Julian Tuwim Julian Tuwim [pl]
 • การออกเสียง : laicy laicy [pl]
 • การออกเสียง : posadzka posadzka [pl]
 • การออกเสียง : szczoteczkę szczoteczkę [pl]
 • การออกเสียง : muzycy muzycy [pl]
 • การออกเสียง : hasło hasło [pl]
 • การออกเสียง : ojczyzna ojczyzna [pl]
 • การออกเสียง : gruźlica gruźlica [pl]
 • การออกเสียง : w przybliżeniu w przybliżeniu [pl]
 • การออกเสียง : ideał ideał [pl]
 • การออกเสียง : prymas prymas [pl]
 • การออกเสียง : przekazanie przekazanie [pl]
 • การออกเสียง : patrioci patrioci [pl]
 • การออกเสียง : szyby szyby [pl]
 • การออกเสียง : siostrzeniec siostrzeniec [pl]
 • การออกเสียง : piłkarze piłkarze [pl]
 • การออกเสียง : miesiące miesiące [pl]
 • การออกเสียง : skrót skrót [pl]
 • การออกเสียง : praprababcia praprababcia [pl]
 • การออกเสียง : hossa hossa [pl]
 • การออกเสียง : Annopol Annopol [pl]
 • การออกเสียง : natarcie natarcie [pl]
 • การออกเสียง : kobiet kobiet [pl]
 • การออกเสียง : w Europie w Europie [pl]
 • การออกเสียง : w ubiegłym wieku w ubiegłym wieku [pl]
 • การออกเสียง : armia armia [pl]
 • การออกเสียง : pomidory pomidory [pl]
 • การออกเสียง : w tartaku w tartaku [pl]
 • การออกเสียง : zaburzenia zaburzenia [pl]
 • การออกเสียง : rura rura [pl]
 • การออกเสียง : hasła hasła [pl]
 • การออกเสียง : dyskusja dyskusja [pl]
 • การออกเสียง : ochotę ochotę [pl]
 • การออกเสียง : województwie województwie [pl]
 • การออกเสียง : frajda frajda [pl]
 • การออกเสียง : piwnica piwnica [pl]
 • การออกเสียง : przypadki przypadki [pl]
 • การออกเสียง : Halinka Halinka [pl]
 • การออกเสียง : Henryka Henryka [pl]
 • การออกเสียง : rozwódka rozwódka [pl]
 • การออกเสียง : Kasieńka Kasieńka [pl]
 • การออกเสียง : okazja okazja [pl]
 • การออกเสียง : okolice okolice [pl]
 • การออกเสียง : nerwy nerwy [pl]
 • การออกเสียง : niebezpieczeństwo niebezpieczeństwo [pl]
 • การออกเสียง : skrzyżowanie skrzyżowanie [pl]
 • การออกเสียง : bezczelność bezczelność [pl]
 • การออกเสียง : jamniczek jamniczek [pl]
 • การออกเสียง : nóż nóż [pl]
 • การออกเสียง : żurnal żurnal [pl]
 • การออกเสียง : ruchy ruchy [pl]
 • การออกเสียง : stresu stresu [cs]
 • การออกเสียง : łydka łydka [pl]
 • การออกเสียง : drogi drogi [pl]
 • การออกเสียง : głupek głupek [pl]
 • การออกเสียง : Brazylia Brazylia [pl]
 • การออกเสียง : biurko biurko [pl]
 • การออกเสียง : aktorka aktorka [pl]
 • การออกเสียง : Rzym Rzym [pl]
 • การออกเสียง : minuty minuty [pl]
 • การออกเสียง : Rzeki Rzeki [pl]
 • การออกเสียง : Wojska Wojska [pl]
 • การออกเสียง : palce palce [pl]
 • การออกเสียง : Anatol Anatol [pl]
 • การออกเสียง : zrobienie zrobienie [pl]
 • การออกเสียง : Boże Boże [pl]
 • การออกเสียง : eryk eryk [pl]
 • การออกเสียง : śmietana śmietana [pl]
 • การออกเสียง : dokonanie dokonanie [pl]
 • การออกเสียง : reputacja reputacja [pl]
 • การออกเสียง : spóźnienie spóźnienie [pl]
 • การออกเสียง : niechęć niechęć [pl]
 • การออกเสียง : żołnierze żołnierze [pl]
 • การออกเสียง : latawiec latawiec [pl]
 • การออกเสียง : zadrażnienia zadrażnienia [pl]
 • การออกเสียง : Henio Henio [pl]
 • การออกเสียง : obyczajowość obyczajowość [pl]
 • การออกเสียง : bezprawie bezprawie [pl]
 • การออกเสียง : wynik wynik [pl]
 • การออกเสียง : nietakt nietakt [pl]
 • การออกเสียง : nóg nóg [pl]
 • การออกเสียง : autorstwo autorstwo [pl]
 • การออกเสียง : moczowy moczowy [pl]
 • การออกเสียง : posiłki posiłki [pl]