หมวดหมู่:

odmiana rzeczowników

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงodmiana rzeczowników

 • การออกเสียง : pałac pałac [pl]
 • การออกเสียง : tętnice tętnice [pl]
 • การออกเสียง : winda winda [pl]
 • การออกเสียง : Jasiu! Jasiu! [pl]
 • การออกเสียง : pancernik pancernik [pl]
 • การออกเสียง : społeczeństwo społeczeństwo [pl]
 • การออกเสียง : ukształtowanie ukształtowanie [pl]
 • การออกเสียง : piosenkarz piosenkarz [pl]
 • การออกเสียง : banknoty banknoty [pl]
 • การออกเสียง : Honoriusz Honoriusz [pl]
 • การออกเสียง : sąsiadka sąsiadka [pl]
 • การออกเสียง : zapory zapory [pl]
 • การออกเสียง : zwierzęcia zwierzęcia [pl]
 • การออกเสียง : szef szef [pl]
 • การออกเสียง : podłogi podłogi [pl]
 • การออกเสียง : gotówka gotówka [pl]
 • การออกเสียง : odporność odporność [pl]
 • การออกเสียง : wiersz wiersz [pl]
 • การออกเสียง : dusza dusza [pl]
 • การออกเสียง : diagnoza diagnoza [pl]
 • การออกเสียง : litery litery [pl]
 • การออกเสียง : Ireno Ireno [pl]
 • การออกเสียง : prawda prawda [pl]
 • การออกเสียง : umiłowanie umiłowanie [pl]
 • การออกเสียง : województwo województwo [pl]
 • การออกเสียง : relacja relacja [pl]
 • การออกเสียง : rośliną rośliną [pl]
 • การออกเสียง : Mam nadzieję że Mam nadzieję że [pl]
 • การออกเสียง : maruda maruda [pl]
 • การออกเสียง : gole gole [pt]
 • การออกเสียง : malec malec [pl]
 • การออกเสียง : jarzyny jarzyny [pl]
 • การออกเสียง : tajemnica tajemnica [pl]
 • การออกเสียง : nieszczęśnik nieszczęśnik [pl]
 • การออกเสียง : męstwo męstwo [pl]
 • การออกเสียง : siniaki siniaki [pl]
 • การออกเสียง : zupy zupy [pl]
 • การออกเสียง : ekonomia ekonomia [pl]
 • การออกเสียง : płcie płcie [pl]
 • การออกเสียง : w Szwecji w Szwecji [pl]
 • การออกเสียง : ława ława [pl]
 • การออกเสียง : kamienica kamienica [pl]
 • การออกเสียง : Narożnika Narożnika [pl]
 • การออกเสียง : żony żony [pl]
 • การออกเสียง : warzywa warzywa [pl]
 • การออกเสียง : dwunastka dwunastka [pl]
 • การออกเสียง : panią panią [pl]
 • การออกเสียง : cyrk cyrk [pl]
 • การออกเสียง : wędkarze wędkarze [pl]
 • การออกเสียง : sprawozdawcy sprawozdawcy [pl]
 • การออกเสียง : otrzymanie otrzymanie [pl]
 • การออกเสียง : Niemen Niemen [pl]
 • การออกเสียง : objawienie objawienie [pl]
 • การออกเสียง : monety monety [pl]
 • การออกเสียง : Paniczu Paniczu [pl]
 • การออกเสียง : Polakach Polakach [pl]
 • การออกเสียง : pożar pożar [pl]
 • การออกเสียง : błaganie błaganie [pl]
 • การออกเสียง : kropla kropla [pl]
 • การออกเสียง : planszowa planszowa [pl]
 • การออกเสียง : telewizor telewizor [pl]
 • การออกเสียง : wuj wuj [pl]
 • การออกเสียง : obrońcy obrońcy [pl]
 • การออกเสียง : książęta książęta [pl]
 • การออกเสียง : w Stanach Zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych [pl]
 • การออกเสียง : łobuz łobuz [pl]
 • การออกเสียง : malowanie malowanie [pl]
 • การออกเสียง : szloch szloch [pl]
 • การออกเสียง : piłki piłki [pl]
 • การออกเสียง : rzeźby rzeźby [pl]
 • การออกเสียง : winowajca winowajca [pl]
 • การออกเสียง : nazwiskiem nazwiskiem [pl]
 • การออกเสียง : złoczyńca złoczyńca [pl]
 • การออกเสียง : pomnik pomnik [pl]
 • การออกเสียง : psoty psoty [pl]
 • การออกเสียง : dzieciaki dzieciaki [pl]
 • การออกเสียง : w wodzie w wodzie [pl]
 • การออกเสียง : wiśniami wiśniami [pl]
 • การออกเสียง : świń świń [pl]
 • การออกเสียง : metry metry [pl]
 • การออกเสียง : dziesięciolecia dziesięciolecia [pl]
 • การออกเสียง : klasztor klasztor [pl]
 • การออกเสียง : Polakowi Polakowi [pl]
 • การออกเสียง : szampana szampana [pl]
 • การออกเสียง : teściowa teściowa [pl]
 • การออกเสียง : dzieciństwo dzieciństwo [pl]
 • การออกเสียง : dostojnikiem dostojnikiem [pl]
 • การออกเสียง : bratu bratu [sl]
 • การออกเสียง : Ameryki Ameryki [pl]
 • การออกเสียง : psubraty psubraty [pl]
 • การออกเสียง : pieprz pieprz [pl]
 • การออกเสียง : przedszkolanka przedszkolanka [pl]
 • การออกเสียง : kobiecie kobiecie [pl]
 • การออกเสียง : orędzie orędzie [pl]
 • การออกเสียง : z pracy z pracy [pl]
 • การออกเสียง : bezrobocie bezrobocie [pl]
 • การออกเสียง : Muzeum Narodowe Muzeum Narodowe [pl]
 • การออกเสียง : nieobecności nieobecności [pl]
 • การออกเสียง : zdumienie zdumienie [pl]
 • การออกเสียง : recenzent recenzent [pl]