หมวดหมู่:

odmiana rzeczowników

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงodmiana rzeczowników

 • การออกเสียง : garść garść [pl]
 • การออกเสียง : talerze talerze [pl]
 • การออกเสียง : kontrakt kontrakt [sv]
 • การออกเสียง : dodanie dodanie [pl]
 • การออกเสียง : ciała ciała [pl]
 • การออกเสียง : sukcesy sukcesy [pl]
 • การออกเสียง : wytwórca wytwórca [pl]
 • การออกเสียง : cyrkowcy cyrkowcy [pl]
 • การออกเสียง : mistrzowie mistrzowie [pl]
 • การออกเสียง : pstrągi pstrągi [pl]
 • การออกเสียง : trawa trawa [pl]
 • การออกเสียง : partnerem partnerem [cs]
 • การออกเสียง : zwłoki zwłoki [pl]
 • การออกเสียง : urzędnicy urzędnicy [pl]
 • การออกเสียง : groch groch [pl]
 • การออกเสียง : zapał zapał [pl]
 • การออกเสียง : katolika katolika [eo]
 • การออกเสียง : chłopczyk chłopczyk [pl]
 • การออกเสียง : grosze grosze [pl]
 • การออกเสียง : sąsiadeczka sąsiadeczka [pl]
 • การออกเสียง : symbolem symbolem [cs]
 • การออกเสียง : szyba szyba [pl]
 • การออกเสียง : Wiesia Wiesia [pl]
 • การออกเสียง : łyżeczka łyżeczka [pl]
 • การออกเสียง : Matka Natura Matka Natura [pl]
 • การออกเสียง : moskale moskale [pl]
 • การออกเสียง : ogół ogół [pl]
 • การออกเสียง : dyrektorka dyrektorka [pl]
 • การออกเสียง : istota istota [pl]
 • การออกเสียง : kontakty kontakty [cs]
 • การออกเสียง : obojętność obojętność [pl]
 • การออกเสียง : kariera kariera [pl]
 • การออกเสียง : ludzi ludzi [pl]
 • การออกเสียง : oceny oceny [pl]
 • การออกเสียง : dyplomata dyplomata [pl]
 • การออกเสียง : metale metale [pl]
 • การออกเสียง : wykrywanie wykrywanie [pl]
 • การออกเสียง : Staśka Staśka [pl]
 • การออกเสียง : mieszka mieszka [pl]
 • การออกเสียง : plama plama [pl]
 • การออกเสียง : Tadek Tadek [pl]
 • การออกเสียง : minerały minerały [pl]
 • การออกเสียง : choinka choinka [pl]
 • การออกเสียง : punkt widzenia punkt widzenia [pl]
 • การออกเสียง : granica granica [pl]
 • การออกเสียง : Bytom Bytom [pl]
 • การออกเสียง : Misia Misia [pl]
 • การออกเสียง : chodzenie chodzenie [pl]
 • การออกเสียง : poświęcenie poświęcenie [pl]
 • การออกเสียง : wrzucać wszystkich do jednego wora wrzucać wszystkich do jednego wora [pl]
 • การออกเสียง : Jadzia Jadzia [pl]
 • การออกเสียง : państwu państwu [pl]
 • การออกเสียง : urządzenie urządzenie [pl]
 • การออกเสียง : zabawy zabawy [pl]
 • การออกเสียง : piłkarz piłkarz [pl]
 • การออกเสียง : popiersie popiersie [pl]
 • การออกเสียง : sprawa sprawa [pl]
 • การออกเสียง : trwoga trwoga [pl]
 • การออกเสียง : upamiętnienie upamiętnienie [pl]
 • การออกเสียง : komentarz komentarz [pl]
 • การออกเสียง : zapiski zapiski [pl]
 • การออกเสียง : myśli myśli [pl]
 • การออกเสียง : wyrażanie wyrażanie [pl]
 • การออกเสียง : drzew drzew [pl]
 • การออกเสียง : równina równina [pl]
 • การออกเสียง : zespół zespół [pl]
 • การออกเสียง : leń leń [pl]
 • การออกเสียง : Powstanie Warszawskie Powstanie Warszawskie [pl]
 • การออกเสียง : niepowodzenie niepowodzenie [pl]
 • การออกเสียง : rozrachunek rozrachunek [pl]
 • การออกเสียง : wygląd wygląd [pl]
 • การออกเสียง : wyrocznia wyrocznia [pl]
 • การออกเสียง : kobiety kobiety [pl]
 • การออกเสียง : państwa państwa [pl]
 • การออกเสียง : propozycja propozycja [pl]
 • การออกเสียง : zwroty zwroty [pl]
 • การออกเสียง : komnaty komnaty [pl]
 • การออกเสียง : Brytyjczycy Brytyjczycy [pl]
 • การออกเสียง : patriotyzm patriotyzm [pl]
 • การออกเสียง : pokład pokład [pl]
 • การออกเสียง : ekscesy ekscesy [pl]
 • การออกเสียง : kieszeń kieszeń [pl]
 • การออกเสียง : uczeń uczeń [pl]
 • การออกเสียง : świadek świadek [pl]
 • การออกเสียง : trębacz trębacz [pl]
 • การออกเสียง : wygłaszanie wygłaszanie [pl]
 • การออกเสียง : zaprzęg zaprzęg [pl]
 • การออกเสียง : prezes prezes [pl]
 • การออกเสียง : półwiecza półwiecza [pl]
 • การออกเสียง : przekrój przekrój [pl]
 • การออกเสียง : gnieździć się w maleńkim pokoju gnieździć się w maleńkim pokoju [pl]
 • การออกเสียง : Polakiem Polakiem [pl]
 • การออกเสียง : kąt kąt [pl]
 • การออกเสียง : przybycie przybycie [pl]
 • การออกเสียง : cysterna cysterna [pl]
 • การออกเสียง : uszami uszami [pl]
 • การออกเสียง : okres okres [cs]
 • การออกเสียง : kormorany kormorany [pl]
 • การออกเสียง : transakcje transakcje [pl]
 • การออกเสียง : bajki bajki [pl]