หมวดหมู่:

odmiana rzeczowników

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงodmiana rzeczowników

 • การออกเสียง : wariat wariat [pl]
 • การออกเสียง : Krąg Krąg [pl]
 • การออกเสียง : budynek budynek [pl]
 • การออกเสียง : domy domy [cs]
 • การออกเสียง : ocet ocet [cs]
 • การออกเสียง : szczyt szczyt [pl]
 • การออกเสียง : władza władza [pl]
 • การออกเสียง : Stasia Stasia [pl]
 • การออกเสียง : bęben bęben [pl]
 • การออกเสียง : kanapka kanapka [pl]
 • การออกเสียง : dziura dziura [pl]
 • การออกเสียง : uwagi uwagi [ja]
 • การออกเสียง : kwas kwas [pl]
 • การออกเสียง : drewno drewno [pl]
 • การออกเสียง : wstyd wstyd [pl]
 • การออกเสียง : kawy kawy [pl]
 • การออกเสียง : skoczek skoczek [pl]
 • การออกเสียง : nocy nocy [pl]
 • การออกเสียง : papierosy papierosy [pl]
 • การออกเสียง : miesiąc miesiąc [pl]
 • การออกเสียง : przewodnik przewodnik [pl]
 • การออกเสียง : kształt kształt [pl]
 • การออกเสียง : przeszłość przeszłość [pl]
 • การออกเสียง : piętro piętro [pl]
 • การออกเสียง : chodnik chodnik [pl]
 • การออกเสียง : rodzice rodzice [pl]
 • การออกเสียง : ród ród [pl]
 • การออกเสียง : przedramię przedramię [pl]
 • การออกเสียง : broni broni [pl]
 • การออกเสียง : szkopy szkopy [pl]
 • การออกเสียง : rozrywka rozrywka [pl]
 • การออกเสียง : przyczyny przyczyny [pl]
 • การออกเสียง : postawa postawa [pl]
 • การออกเสียง : gotowanie gotowanie [pl]
 • การออกเสียง : mowa mowa [pl]
 • การออกเสียง : jesienią jesienią [pl]
 • การออกเสียง : kiecki kiecki [pl]
 • การออกเสียง : utraty utraty [pl]
 • การออกเสียง : zwierzęta zwierzęta [pl]
 • การออกเสียง : Szczepana Szczepana [pl]
 • การออกเสียง : piątki piątki [pl]
 • การออกเสียง : ludzką ręką ludzką ręką [pl]
 • การออกเสียง : matki matki [pl]
 • การออกเสียง : głód głód [pl]
 • การออกเสียง : XIX wiek XIX wiek [pl]
 • การออกเสียง : młodzi młodzi [pl]
 • การออกเสียง : piorun piorun [pl]
 • การออกเสียง : obiad obiad [pl]
 • การออกเสียง : języku języku [pl]
 • การออกเสียง : wojowników wojowników [pl]
 • การออกเสียง : napoleonka napoleonka [pl]
 • การออกเสียง : więźniowie więźniowie [pl]
 • การออกเสียง : panowie panowie [pl]
 • การออกเสียง : herbaty herbaty [pl]
 • การออกเสียง : bieganie bieganie [pl]
 • การออกเสียง : wyprawa wyprawa [pl]
 • การออกเสียง : plemnik plemnik [pl]
 • การออกเสียง : partyzanci partyzanci [pl]
 • การออกเสียง : Wyrazów Wyrazów [pl]
 • การออกเสียง : bratek bratek [pl]
 • การออกเสียง : maks maks [et]
 • การออกเสียง : członkowie członkowie [pl]
 • การออกเสียง : wiwaty wiwaty [pl]
 • การออกเสียง : władanie władanie [pl]
 • การออกเสียง : gość gość [pl]
 • การออกเสียง : wypadek wypadek [pl]
 • การออกเสียง : choroby choroby [cs]
 • การออกเสียง : godzina godzina [pl]
 • การออกเสียง : pobłażanie pobłażanie [pl]
 • การออกเสียง : wodny wodny [pl]
 • การออกเสียง : szczęściarz szczęściarz [pl]
 • การออกเสียง : kamień kamień [pl]
 • การออกเสียง : samolot samolot [pl]
 • การออกเสียง : światem światem [pl]
 • การออกเสียง : kamyki kamyki [pl]
 • การออกเสียง : skrzypce skrzypce [pl]
 • การออกเสียง : nagrania nagrania [pl]
 • การออกเสียง : klasówka klasówka [pl]
 • การออกเสียง : kapuś kapuś [pl]
 • การออกเสียง : poczęcie poczęcie [pl]
 • การออกเสียง : odcinek odcinek [pl]
 • การออกเสียง : Kraul Kraul [de]
 • การออกเสียง : przyjazd przyjazd [pl]
 • การออกเสียง : wymówienie wymówienie [pl]
 • การออกเสียง : wartości wartości [pl]
 • การออกเสียง : cebulka cebulka [pl]
 • การออกเสียง : dług dług [pl]
 • การออกเสียง : płatek płatek [pl]
 • การออกเสียง : garść garść [pl]
 • การออกเสียง : różnica różnica [pl]
 • การออกเสียง : wieś wieś [pl]
 • การออกเสียง : dodanie dodanie [pl]
 • การออกเสียง : wrzątek wrzątek [pl]
 • การออกเสียง : talerze talerze [pl]
 • การออกเสียง : dżinsy dżinsy [pl]
 • การออกเสียง : wytwórca wytwórca [pl]
 • การออกเสียง : cyrkowcy cyrkowcy [pl]
 • การออกเสียง : mistrzowie mistrzowie [pl]
 • การออกเสียง : sukcesy sukcesy [pl]
 • การออกเสียง : kontrakt kontrakt [sv]