หมวดหมู่:

odmiana rzeczowników

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงodmiana rzeczowników

 • การออกเสียง : wyjście wyjście [pl]
 • การออกเสียง : zadanie zadanie [pl]
 • การออกเสียง : struna struna [cs]
 • การออกเสียง : okna okna [pl]
 • การออกเสียง : klasa klasa [pl]
 • การออกเสียง : miejsce miejsce [pl]
 • การออกเสียง : karambol karambol [hu]
 • การออกเสียง : kaliber kaliber [de]
 • การออกเสียง : prawie prawie [pl]
 • การออกเสียง : wokalista wokalista [pl]
 • การออกเสียง : wilk wilk [pl]
 • การออกเสียง : Janusz Janusz [pl]
 • การออกเสียง : chłopcy chłopcy [pl]
 • การออกเสียง : prezent prezent [pl]
 • การออกเสียง : mozaika mozaika [pl]
 • การออกเสียง : pająk pająk [pl]
 • การออกเสียง : Tadzio Tadzio [pl]
 • การออกเสียง : klient klient [sv]
 • การออกเสียง : restauracja restauracja [pl]
 • การออกเสียง : Beskid Beskid [sk]
 • การออกเสียง : wina wina [pl]
 • การออกเสียง : oświadczenia oświadczenia [pl]
 • การออกเสียง : nauka nauka [pl]
 • การออกเสียง : zbieg zbieg [pl]
 • การออกเสียง : linia linia [pl]
 • การออกเสียง : sklepy sklepy [pl]
 • การออกเสียง : Polską Polską [pl]
 • การออกเสียง : Mieszko Mieszko [pl]
 • การออกเสียง : szubienica szubienica [pl]
 • การออกเสียง : śmierć śmierć [pl]
 • การออกเสียง : Porządek Porządek [pl]
 • การออกเสียง : świat świat [pl]
 • การออกเสียง : faszyzm faszyzm [pl]
 • การออกเสียง : skóra skóra [pl]
 • การออกเสียง : migrena migrena [pl]
 • การออกเสียง : fakt fakt [yi]
 • การออกเสียง : kolega kolega [cs]
 • การออกเสียง : ataki ataki [eo]
 • การออกเสียง : w getcie w getcie [pl]
 • การออกเสียง : Grześ Grześ [pl]
 • การออกเสียง : gestem gestem [pl]
 • การออกเสียง : żołnierz żołnierz [pl]
 • การออกเสียง : nadużywanie nadużywanie [pl]
 • การออกเสียง : narzekanie narzekanie [pl]
 • การออกเสียง : młotek młotek [pl]
 • การออกเสียง : koszmar koszmar [pl]
 • การออกเสียง : wróg wróg [pl]
 • การออกเสียง : nomenklatura nomenklatura [cs]
 • การออกเสียง : stół stół [pl]
 • การออกเสียง : spodnie spodnie [pl]
 • การออกเสียง : wybuch wybuch [pl]
 • การออกเสียง : Anny Anny [sv]
 • การออกเสียง : Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone [pl]
 • การออกเสียง : śnieg śnieg [pl]
 • การออกเสียง : widownia widownia [pl]
 • การออกเสียง : spory spory [cs]
 • การออกเสียง : rabuś rabuś [pl]
 • การออกเสียง : doradca doradca [pl]
 • การออกเสียง : prezydent prezydent [pl]
 • การออกเสียง : ludzie ludzie [pl]
 • การออกเสียง : pierwszoklasista pierwszoklasista [pl]
 • การออกเสียง : Boże Narodzenie Boże Narodzenie [pl]
 • การออกเสียง : pięściarz pięściarz [pl]
 • การออกเสียง : dzieci dzieci [pl]
 • การออกเสียง : roku roku [cs]
 • การออกเสียง : kłopot kłopot [pl]
 • การออกเสียง : burmistrz burmistrz [pl]
 • การออกเสียง : lekarz lekarz [pl]
 • การออกเสียง : zrozumienie zrozumienie [pl]
 • การออกเสียง : Rury Rury [pl]
 • การออกเสียง : tronie tronie [nl]
 • การออกเสียง : etap etap [tr]
 • การออกเสียง : nastawienie nastawienie [pl]
 • การออกเสียง : forsa forsa [pl]
 • การออกเสียง : błąd błąd [pl]
 • การออกเสียง : poślizg poślizg [pl]
 • การออกเสียง : działania działania [pl]
 • การออกเสียง : gmina gmina [pl]
 • การออกเสียง : Zenia Zenia [da]
 • การออกเสียง : koszula koszula [pl]
 • การออกเสียง : oczko oczko [pl]
 • การออกเสียง : Łowicz Łowicz [pl]
 • การออกเสียง : bucior bucior [pl]
 • การออกเสียง : miasto miasto [pl]
 • การออกเสียง : Kaśka Kaśka [pl]
 • การออกเสียง : Adamek Adamek [pl]
 • การออกเสียง : światowa światowa [pl]
 • การออกเสียง : ziemniaki ziemniaki [pl]
 • การออกเสียง : panie panie [pl]
 • การออกเสียง : ryż ryż [pl]
 • การออกเสียง : ołówek ołówek [pl]
 • การออกเสียง : mniemanie mniemanie [pl]
 • การออกเสียง : powietrze powietrze [pl]
 • การออกเสียง : runda runda [sv]
 • การออกเสียง : ptaki ptaki [pl]
 • การออกเสียง : pasternak pasternak [pl]
 • การออกเสียง : polityk polityk [pl]
 • การออกเสียง : Hania Hania [pl]
 • การออกเสียง : Unia Europejska Unia Europejska [pl]
 • การออกเสียง : Stasiek Stasiek [pl]