หมวดหมู่:

odmiana rzeczowników

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงodmiana rzeczowników

 • การออกเสียง : lista lista [sv]
 • การออกเสียง : makaron makaron [pl]
 • การออกเสียง : Sosnowiec Sosnowiec [pl]
 • การออกเสียง : Śląsk Śląsk [pl]
 • การออกเสียง : ulica ulica [pl]
 • การออกเสียง : Wisła Wisła [pl]
 • การออกเสียง : marzec marzec [pl]
 • การออกเสียง : rok rok [nl]
 • การออกเสียง : rola rola [pt]
 • การออกเสียง : mąż mąż [pl]
 • การออกเสียง : kupa kupa [tr]
 • การออกเสียง : Praga Praga [es]
 • การออกเสียง : ręka ręka [pl]
 • การออกเสียง : ciocia ciocia [pl]
 • การออกเสียง : patriota patriota [pt]
 • การออกเสียง : autostrada autostrada [it]
 • การออกเสียง : sąsiad sąsiad [pl]
 • การออกเสียง : marka marka [tr]
 • การออกเสียง : rysunek rysunek [pl]
 • การออกเสียง : Konkurs Konkurs [de]
 • การออกเสียง : sól sól [pl]
 • การออกเสียง : Szwecja Szwecja [pl]
 • การออกเสียง : Mazowsze Mazowsze [pl]
 • การออกเสียง : tato tato [pt]
 • การออกเสียง : kultura kultura [pl]
 • การออกเสียง : gwóźdź gwóźdź [pl]
 • การออกเสียง : chłopiec chłopiec [pl]
 • การออกเสียง : drużyna drużyna [pl]
 • การออกเสียง : policja policja [pl]
 • การออกเสียง : głowa głowa [pl]
 • การออกเสียง : języki języki [pl]
 • การออกเสียง : niedziela niedziela [pl]
 • การออกเสียง : trasa trasa [sv]
 • การออกเสียง : sanki sanki [pl]
 • การออกเสียง : ekran ekran [pl]
 • การออกเสียง : Hanka Hanka [eu]
 • การออกเสียง : Antoni Antoni [ca]
 • การออกเสียง : czas czas [pl]
 • การออกเสียง : zęby zęby [pl]
 • การออกเสียง : przystojniak przystojniak [pl]
 • การออกเสียง : mężczyzną mężczyzną [pl]
 • การออกเสียง : głos głos [pl]
 • การออกเสียง : duma duma [en]
 • การออกเสียง : styczeń styczeń [pl]
 • การออกเสียง : noc noc [cs]
 • การออกเสียง : nauczyciel nauczyciel [pl]
 • การออกเสียง : ręce ręce [pl]
 • การออกเสียง : ratusz ratusz [pl]
 • การออกเสียง : wiosna wiosna [pl]
 • การออกเสียง : scena scena [it]
 • การออกเสียง : Produkt Produkt [de]
 • การออกเสียง : Kraj Kraj [hr]
 • การออกเสียง : faceta faceta [pt]
 • การออกเสียง : część część [pl]
 • การออกเสียง : czołg czołg [pl]
 • การออกเสียง : ciężarówka ciężarówka [pl]
 • การออกเสียง : matematyka matematyka [pl]
 • การออกเสียง : chory chory [pl]
 • การออกเสียง : twarz twarz [pl]
 • การออกเสียง : rzeczownik rzeczownik [pl]
 • การออกเสียง : niedźwiedź niedźwiedź [pl]
 • การออกเสียง : reżyserzy reżyserzy [pl]
 • การออกเสียง : obraz obraz [pl]
 • การออกเสียง : kościół kościół [pl]
 • การออกเสียง : Wiek Wiek [pl]
 • การออกเสียง : Grażyna Grażyna [pl]
 • การออกเสียง : etymologia etymologia [pl]
 • การออกเสียง : Klon Klon [sv]
 • การออกเสียง : Jimmie Jimmie [en]
 • การออกเสียง : nogi nogi [pl]
 • การออกเสียง : fani fani [fi]
 • การออกเสียง : szynka szynka [pl]
 • การออกเสียง : aktor aktor [pl]
 • การออกเสียง : mężczyźni mężczyźni [pl]
 • การออกเสียง : potok potok [cs]
 • การออกเสียง : kolędy kolędy [pl]
 • การออกเสียง : dzień dzień [pl]
 • การออกเสียง : Święty Mikołaj Święty Mikołaj [pl]
 • การออกเสียง : Dzierżoniów Dzierżoniów [pl]
 • การออกเสียง : rodzina rodzina [pl]
 • การออกเสียง : Lucka Lucka [cs]
 • การออกเสียง : miejscowość miejscowość [pl]
 • การออกเสียง : kraksa kraksa [pl]
 • การออกเสียง : stan stan [pl]
 • การออกเสียง : nauczycielka nauczycielka [pl]
 • การออกเสียง : kolejka kolejka [pl]
 • การออกเสียง : wcieranie wcieranie [pl]
 • การออกเสียง : pomidora pomidora [pl]
 • การออกเสียง : żona żona [pl]
 • การออกเสียง : dzidziuś dzidziuś [pl]
 • การออกเสียง : próżnia próżnia [pl]
 • การออกเสียง : zbrodnia zbrodnia [pl]
 • การออกเสียง : słownik słownik [pl]
 • การออกเสียง : chłopak chłopak [pl]
 • การออกเสียง : wymowa wymowa [pl]
 • การออกเสียง : statek statek [cs]
 • การออกเสียง : Tadeusz Tadeusz [pl]
 • การออกเสียง : słowo słowo [pl]
 • การออกเสียง : respekt respekt [sv]
 • การออกเสียง : racja racja [pl]