หมวดหมู่:

odmiana rzeczowników

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงodmiana rzeczowników

 • การออกเสียง : magnetyczne magnetyczne [pl]
 • การออกเสียง : przyjaźń przyjaźń [pl]
 • การออกเสียง : paniki paniki [pl]
 • การออกเสียง : rządu rządu [pl]
 • การออกเสียง : pliki pliki [pl]
 • การออกเสียง : Heniek Heniek [pl]
 • การออกเสียง : wojny wojny [pl]
 • การออกเสียง : rodzaj rodzaj [pl]
 • การออกเสียง : ślepota ślepota [pl]
 • การออกเสียง : Wiesiek Wiesiek [pl]
 • การออกเสียง : przesyłanie przesyłanie [pl]
 • การออกเสียง : generał generał [pl]
 • การออกเสียง : kobiecina kobiecina [pl]
 • การออกเสียง : dzwonek dzwonek [pl]
 • การออกเสียง : znak zapytania znak zapytania [pl]
 • การออกเสียง : sień sień [pl]
 • การออกเสียง : zajścia zajścia [pl]
 • การออกเสียง : złotnik złotnik [pl]
 • การออกเสียง : starzec starzec [pl]
 • การออกเสียง : Ewę Ewę [pl]
 • การออกเสียง : dyskutanci dyskutanci [pl]
 • การออกเสียง : żołnierzem żołnierzem [pl]
 • การออกเสียง : premiera premiera [sv]
 • การออกเสียง : dwór dwór [pl]
 • การออกเสียง : wiara wiara [pl]
 • การออกเสียง : Polskę Polskę [pl]
 • การออกเสียง : wrota wrota [pl]
 • การออกเสียง : najwyższe najwyższe [pl]
 • การออกเสียง : obrady obrady [pl]
 • การออกเสียง : Gołębia Gołębia [pl]
 • การออกเสียง : miasteczka miasteczka [pl]
 • การออกเสียง : przedstawiciele przedstawiciele [pl]
 • การออกเสียง : nastolatki nastolatki [pl]
 • การออกเสียง : kolorystyka kolorystyka [pl]
 • การออกเสียง : żonie żonie [pl]
 • การออกเสียง : wodza wodza [pl]
 • การออกเสียง : awaria awaria [pl]
 • การออกเสียง : szaleńcy szaleńcy [pl]
 • การออกเสียง : parametr parametr [pl]
 • การออกเสียง : maluchy maluchy [pl]
 • การออกเสียง : siłą siłą [pl]
 • การออกเสียง : latko latko [pl]
 • การออกเสียง : wioski wioski [pl]
 • การออกเสียง : Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska [pl]
 • การออกเสียง : najazd najazd [pl]
 • การออกเสียง : jednym jednym [pl]
 • การออกเสียง : dyskobol dyskobol [pl]
 • การออกเสียง : czekoladki czekoladki [pl]
 • การออกเสียง : miasta miasta [pl]
 • การออกเสียง : skóry skóry [pl]
 • การออกเสียง : chwilę chwilę [pl]
 • การออกเสียง : nawierzchnię nawierzchnię [pl]
 • การออกเสียง : bankierzy bankierzy [pl]
 • การออกเสียง : bogini bogini [pl]
 • การออกเสียง : materiały materiały [pl]
 • การออกเสียง : rozgłos rozgłos [pl]
 • การออกเสียง : działaczka działaczka [pl]
 • การออกเสียง : perswazja perswazja [pl]
 • การออกเสียง : Żydzi Żydzi [pl]
 • การออกเสียง : słowem słowem [pl]
 • การออกเสียง : zła zła [pl]
 • การออกเสียง : ciotka ciotka [pl]
 • การออกเสียง : odrobinkę odrobinkę [pl]
 • การออกเสียง : jajkiem jajkiem [pl]
 • การออกเสียง : współzałożyciel współzałożyciel [pl]
 • การออกเสียง : wymiany wymiany [pl]
 • การออกเสียง : studentem studentem [cs]
 • การออกเสียง : miast miast [pl]
 • การออกเสียง : sytuacja sytuacja [pl]
 • การออกเสียง : połów połów [pl]
 • การออกเสียง : mecz mecz [pl]
 • การออกเสียง : Emilka Emilka [pl]
 • การออกเสียง : murawa murawa [pl]
 • การออกเสียง : zawodnicy zawodnicy [pl]
 • การออกเสียง : wyjaśnienia wyjaśnienia [pl]
 • การออกเสียง : tenisistka tenisistka [pl]
 • การออกเสียง : makach makach [pl]
 • การออกเสียง : wyraz wyraz [pl]
 • การออกเสียง : udzielenie udzielenie [pl]
 • การออกเสียง : Bielan Bielan [pl]
 • การออกเสียง : kampania kampania [pl]
 • การออกเสียง : furiat furiat [pl]
 • การออกเสียง : aparatu aparatu [eu]
 • การออกเสียง : Stasio Stasio [pl]
 • การออกเสียง : miejscowości miejscowości [pl]
 • การออกเสียง : towar towar [pl]
 • การออกเสียง : kanapki kanapki [pl]
 • การออกเสียง : wsi wsi [pl]
 • การออกเสียง : Siergiej Rachmaninow Siergiej Rachmaninow [pl]
 • การออกเสียง : kraje kraje [pl]
 • การออกเสียง : pasja pasja [pl]
 • การออกเสียง : słowa słowa [pl]
 • การออกเสียง : na gałęzi na gałęzi [pl]
 • การออกเสียง : brawura brawura [pl]
 • การออกเสียง : sprzedaż sprzedaż [pl]
 • การออกเสียง : klatka klatka [pl]
 • การออกเสียง : gramatyki gramatyki [pl]
 • การออกเสียง : odstępca odstępca [pl]
 • การออกเสียง : tożsamość tożsamość [pl]
 • การออกเสียง : udoskonalenie udoskonalenie [pl]