หมวดหมู่:

odmiana rzeczowników

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงodmiana rzeczowników

 • การออกเสียง : uosobienie uosobienie [pl]
 • การออกเสียง : śmietana śmietana [pl]
 • การออกเสียง : Rzym Rzym [pl]
 • การออกเสียง : kieszonkowiec kieszonkowiec [pl]
 • การออกเสียง : niechęć niechęć [pl]
 • การออกเสียง : płacz płacz [pl]
 • การออกเสียง : ładunek ładunek [pl]
 • การออกเสียง : woły woły [pl]
 • การออกเสียง : zapędy zapędy [pl]
 • การออกเสียง : gatunki gatunki [pl]
 • การออกเสียง : latawiec latawiec [pl]
 • การออกเสียง : parku parku [cs]
 • การออกเสียง : szynki szynki [pl]
 • การออกเสียง : detektyw detektyw [pl]
 • การออกเสียง : dowództwo dowództwo [pl]
 • การออกเสียง : świątynia świątynia [pl]
 • การออกเสียง : kontynent kontynent [pl]
 • การออกเสียง : słuchacze słuchacze [pl]
 • การออกเสียง : owładnąć owładnąć [pl]
 • การออกเสียง : fajki fajki [pl]
 • การออกเสียง : obiadu obiadu [pl]
 • การออกเสียง : hektary hektary [pl]
 • การออกเสียง : kierowcy kierowcy [pl]
 • การออกเสียง : całus całus [pl]
 • การออกเสียง : buława buława [pl]
 • การออกเสียง : odpowiedzialność odpowiedzialność [pl]
 • การออกเสียง : kradzież kradzież [pl]
 • การออกเสียง : wsie wsie [pl]
 • การออกเสียง : żyła żyła [pl]
 • การออกเสียง : porucznik porucznik [pl]
 • การออกเสียง : tłum tłum [pl]
 • การออกเสียง : wydarzenia wydarzenia [pl]
 • การออกเสียง : przeżytkiem przeżytkiem [pl]
 • การออกเสียง : wieża wieża [pl]
 • การออกเสียง : utwory utwory [pl]
 • การออกเสียง : rubla rubla [et]
 • การออกเสียง : sporu sporu [cs]
 • การออกเสียง : Jasio Jasio [pl]
 • การออกเสียง : opozycja opozycja [pl]
 • การออกเสียง : tartak tartak [pl]
 • การออกเสียง : wdrożenie wdrożenie [pl]
 • การออกเสียง : wymóg wymóg [pl]
 • การออกเสียง : pędy pędy [pl]
 • การออกเสียง : długopisy długopisy [pl]
 • การออกเสียง : przyjaźń przyjaźń [pl]
 • การออกเสียง : układ układ [pl]
 • การออกเสียง : strzelcy strzelcy [pl]
 • การออกเสียง : guza guza [hr]
 • การออกเสียง : krawacik krawacik [pl]
 • การออกเสียง : interwencja interwencja [pl]
 • การออกเสียง : końcówka końcówka [pl]
 • การออกเสียง : ludzkość ludzkość [pl]
 • การออกเสียง : prawo prawo [pl]
 • การออกเสียง : mamusia mamusia [pl]
 • การออกเสียง : upływ upływ [pl]
 • การออกเสียง : zielsko zielsko [pl]
 • การออกเสียง : Sowieci Sowieci [pl]
 • การออกเสียง : rezydencja rezydencja [pl]
 • การออกเสียง : koledzy koledzy [pl]
 • การออกเสียง : zabawny zabawny [pl]
 • การออกเสียง : odgałęzienie odgałęzienie [pl]
 • การออกเสียง : lokaty lokaty [pl]
 • การออกเสียง : wody wody [pl]
 • การออกเสียง : szczawiowa szczawiowa [pl]
 • การออกเสียง : pudelek pudelek [pl]
 • การออกเสียง : lekarze lekarze [pl]
 • การออกเสียง : żonę żonę [pl]
 • การออกเสียง : zdań zdań [pl]
 • การออกเสียง : milczenie milczenie [pl]
 • การออกเสียง : radość radość [pl]
 • การออกเสียง : prasa prasa [pl]
 • การออกเสียง : magnesowanie magnesowanie [pl]
 • การออกเสียง : szereg szereg [pl]
 • การออกเสียง : zdania zdania [pl]
 • การออกเสียง : diabeł diabeł [pl]
 • การออกเสียง : sklepu sklepu [cs]
 • การออกเสียง : wypadki wypadki [pl]
 • การออกเสียง : boisko boisko [pl]
 • การออกเสียง : tygodnie tygodnie [pl]
 • การออกเสียง : wódz wódz [pl]
 • การออกเสียง : stronica stronica [pl]
 • การออกเสียง : antylopi antylopi [pl]
 • การออกเสียง : Staś Staś [pl]
 • การออกเสียง : Francuzi Francuzi [pl]
 • การออกเสียง : pociągiem pociągiem [pl]
 • การออกเสียง : sprawcy sprawcy [pl]
 • การออกเสียง : osoby osoby [pl]
 • การออกเสียง : oczu oczu [pl]
 • การออกเสียง : skutki skutki [pl]
 • การออกเสียง : sukces sukces [pl]
 • การออกเสียง : paczkę paczkę [pl]
 • การออกเสียง : córkę córkę [pl]
 • การออกเสียง : rzadkość rzadkość [pl]
 • การออกเสียง : rozróba rozróba [pl]
 • การออกเสียง : Heniek Heniek [pl]
 • การออกเสียง : operacja operacja [pl]
 • การออกเสียง : wiara wiara [pl]
 • การออกเสียง : smoła smoła [pl]
 • การออกเสียง : wojny wojny [pl]
 • การออกเสียง : rodzaj rodzaj [pl]