หมวดหมู่:

odmiana rzeczowników

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงodmiana rzeczowników

 • การออกเสียง : wrogiem wrogiem [pl]
 • การออกเสียง : złodzieja złodzieja [pl]
 • การออกเสียง : odrębności odrębności [pl]
 • การออกเสียง : wyrocznią wyrocznią [pl]
 • การออกเสียง : wzroście wzroście [pl]
 • การออกเสียง : miecza miecza [pl]
 • การออกเสียง : mieczem mieczem [pl]
 • การออกเสียง : grzechem grzechem [pl]
 • การออกเสียง : pustkowiu pustkowiu [pl]
 • การออกเสียง : nastroju nastroju [pl]
 • การออกเสียง : skałę skałę [pl]
 • การออกเสียง : kryminalistyki kryminalistyki [pl]
 • การออกเสียง : kulą kulą [pl]
 • การออกเสียง : Marcinie Marcinie [pl]
 • การออกเสียง : rękami - rękoma rękami - rękoma [pl]
 • การออกเสียง : nazwą nazwą [pl]
 • การออกเสียง : pochówków pochówków [pl]
 • การออกเสียง : urywków urywków [pl]
 • การออกเสียง : roślinożercami roślinożercami [pl]
 • การออกเสียง : powietrzem powietrzem [pl]
 • การออกเสียง : obróżkę obróżkę [pl]
 • การออกเสียง : cywilów cywilów [pl]
 • การออกเสียง : bystrzaków bystrzaków [pl]
 • การออกเสียง : paznokciem paznokciem [pl]
 • การออกเสียง : brudu brudu [pl]
 • การออกเสียง : wstydu wstydu [pl]
 • การออกเสียง : honoru honoru [pl]
 • การออกเสียง : kasę kasę [pl]
 • การออกเสียง : firmie firmie [pl]
 • การออกเสียง : przedawkowaniu przedawkowaniu [pl]
 • การออกเสียง : kucharzami kucharzami [pl]
 • การออกเสียง : inżynierem inżynierem [pl]
 • การออกเสียง : atłasu atłasu [pl]
 • การออกเสียง : kropkę kropkę [pl]
 • การออกเสียง : dyskusjach dyskusjach [pl]
 • การออกเสียง : szpakami szpakami [pl]
 • การออกเสียง : propozycji propozycji [pl]
 • การออกเสียง : plecami plecami [pl]
 • การออกเสียง : łące łące [pl]
 • การออกเสียง : kochanków kochanków [pl]
 • การออกเสียง : kijem kijem [pl]
 • การออกเสียง : butelką butelką [pl]
 • การออกเสียง : z Hanną z Hanną [pl]
 • การออกเสียง : w Hamburgu w Hamburgu [pl]
 • การออกเสียง : rodzicom - rodzinną rodzicom - rodzinną [pl]
 • การออกเสียง : księżmi księżmi [pl]
 • การออกเสียง : proboszczów proboszczów [pl]
 • การออกเสียง : od budowlańca od budowlańca [pl]
 • การออกเสียง : wybrania się wybrania się [pl]
 • การออกเสียง : kuchcika kuchcika [pl]
 • การออกเสียง : butelkom butelkom [pl]
 • การออกเสียง : butelkami butelkami [pl]
 • การออกเสียง : butelkach butelkach [pl]
 • การออกเสียง : jajku jajku [pl]
 • การออกเสียง : scenie scenie [pl]
 • การออกเสียง : obciążeniem obciążeniem [pl]
 • การออกเสียง : kroków kroków [pl]
 • การออกเสียง : Anatola Anatola [pl]
 • การออกเสียง : muzeów muzeów [pl]
 • การออกเสียง : dworca dworca [pl]
 • การออกเสียง : przystanku przystanku [pl]
 • การออกเสียง : kręgów kręgów [pl]
 • การออกเสียง : sfer sfer [pl]
 • การออกเสียง : w liście w liście [pl]
 • การออกเสียง : lokatę lokatę [pl]
 • การออกเสียง : ze Sławomirem ze Sławomirem [pl]
 • การออกเสียง : majówkę majówkę [pl]
 • การออกเสียง : polityki uchodźczej polityki uchodźczej [pl]
 • การออกเสียง : dziewczynę dziewczynę [pl]
 • การออกเสียง : iskierką - iskierkę iskierką - iskierkę [pl]
 • การออกเสียง : zachowaniu zachowaniu [pl]
 • การออกเสียง : filmikiem filmikiem [pl]
 • การออกเสียง : dzieciaka dzieciaka [pl]
 • การออกเสียง : rozpaczy rozpaczy [pl]
 • การออกเสียง : genezę genezę [pl]
 • การออกเสียง : blondynkami blondynkami [pl]
 • การออกเสียง : wódkę wódkę [pl]
 • การออกเสียง : spódniczek spódniczek [pl]
 • การออกเสียง : chomiczku chomiczku [pl]
 • การออกเสียง : pudełku - pudelku pudełku - pudelku [pl]
 • การออกเสียง : mistrza mistrza [pl]
 • การออกเสียง : baletnicę baletnicę [pl]
 • การออกเสียง : prawdę prawdę [pl]
 • การออกเสียง : biochemii biochemii [pl]
 • การออกเสียง : dalekiego zasięgu dalekiego zasięgu [pl]
 • การออกเสียง : banana banana [en]
 • การออกเสียง : samolocie samolocie [pl]
 • การออกเสียง : narodowi narodowi [pl]
 • การออกเสียง : nieudaczników nieudaczników [pl]
 • การออกเสียง : wojowników wojowników [pl]
 • การออกเสียง : kredą kredą [pl]
 • การออกเสียง : desperatki desperatki [pl]
 • การออกเสียง : rękoczynów rękoczynów [pl]
 • การออกเสียง : zleceniodawcy zleceniodawcy [pl]
 • การออกเสียง : orbicie orbicie [pl]
 • การออกเสียง : formalnością formalnością [pl]
 • การออกเสียง : łowców łowców [pl]
 • การออกเสียง : drapieżnikach drapieżnikach [pl]
 • การออกเสียง : preparacie preparacie [pl]
 • การออกเสียง : pielęgnacji pielęgnacji [pl]