หมวดหมู่:

odmiana rzeczowników

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงodmiana rzeczowników

 • การออกเสียง : Halina Konopacka Halina Konopacka [pl]
 • การออกเสียง : Halinka Halinka [pl]
 • การออกเสียง : hałasu hałasu [pl]
 • การออกเสียง : handlu handlu [pl]
 • การออกเสียง : Hani Hani [tr]
 • การออกเสียง : Hania Hania [pl]
 • การออกเสียง : Hanka Hanka [eu]
 • การออกเสียง : Hanna Hanna [de]
 • การออกเสียง : harcerze harcerze [pl]
 • การออกเสียง : harmonistek harmonistek [pl]
 • การออกเสียง : Harry'emu Harry'emu [pl]
 • การออกเสียง : hasła hasła [pl]
 • การออกเสียง : hasło hasło [pl]
 • การออกเสียง : hebrajskie hebrajskie [pl]
 • การออกเสียง : heca heca [pl]
 • การออกเสียง : hejterom hejterom [pl]
 • การออกเสียง : hektary hektary [pl]
 • การออกเสียง : Heniek Heniek [pl]
 • การออกเสียง : Henio Henio [pl]
 • การออกเสียง : Henryka Henryka [pl]
 • การออกเสียง : herb herb [en]
 • การออกเสียง : herbata herbata [pl]
 • การออกเสียง : herbatę herbatę [pl]
 • การออกเสียง : herbaty herbaty [pl]
 • การออกเสียง : historiografii historiografii [pl]
 • การออกเสียง : historykiem historykiem [pl]
 • การออกเสียง : Holendrzy Holendrzy [pl]
 • การออกเสียง : homoseksualiści homoseksualiści [pl]
 • การออกเสียง : Honoriusz Honoriusz [pl]
 • การออกเสียง : honoru honoru [pl]
 • การออกเสียง : hordy hordy [pl]
 • การออกเสียง : horyzont horyzont [pl]
 • การออกเสียง : hossa hossa [pl]
 • การออกเสียง : hotel hotel [en]
 • การออกเสียง : hotelu hotelu [pl]
 • การออกเสียง : hrabia hrabia [pl]
 • การออกเสียง : humorze humorze [pl]