หมวดหมู่:

odmiana rzeczowników

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงodmiana rzeczowników

 • การออกเสียง : banana
  banana [en]
 • การออกเสียง : Anna
  Anna [en]
 • การออกเสียง : Wrocław
  Wrocław [pl]
 • การออกเสียง : Kraków
  Kraków [pl]
 • การออกเสียง : hotel
  hotel [en]
 • การออกเสียง : idiota
  idiota [pt]
 • การออกเสียง : cześć
  cześć [pl]
 • การออกเสียง : ocean
  ocean [en]
 • การออกเสียง : Szczebrzeszyn
  Szczebrzeszyn [pl]
 • การออกเสียง : problem
  problem [en]
 • การออกเสียง : Łódź
  Łódź [pl]
 • การออกเสียง : para
  para [pt]
 • การออกเสียง : babcia
  babcia [pl]
 • การออกเสียง : Warszawa
  Warszawa [pl]
 • การออกเสียง : profesor
  profesor [es]
 • การออกเสียง : ser
  ser [es]
 • การออกเสียง : bug
  bug [en]
 • การออกเสียง : Ela
  Ela [pt]
 • การออกเสียง : pole
  pole [en]
 • การออกเสียง : nos
  nos [la]
 • การออกเสียง : Przemysław
  Przemysław [pl]
 • การออกเสียง : Polska
  Polska [pl]
 • การออกเสียง : trzy
  trzy [pl]
 • การออกเสียง : weekend
  weekend [en]
 • การออกเสียง : Teresa
  Teresa [en]
 • การออกเสียง : Mario
  Mario [es]
 • การออกเสียง : trap
  trap [en]
 • การออกเสียง : literatura
  literatura [es]
 • การออกเสียง : Indian
  Indian [en]
 • การออกเสียง : pies
  pies [pl]
 • การออกเสียง : książka
  książka [pl]
 • การออกเสียง : Marcin
  Marcin [pl]
 • การออกเสียง : kino
  kino [de]
 • การออกเสียง : Hanna
  Hanna [de]
 • การออกเสียง : jeden
  jeden [de]
 • การออกเสียง : mur
  mur [fr]
 • การออกเสียง : cholera
  cholera [en]
 • การออกเสียง : Kasia
  Kasia [pl]
 • การออกเสียง : doktor
  doktor [de]
 • การออกเสียง : Kanada
  Kanada [hu]
 • การออกเสียง : Justyna
  Justyna [pl]
 • การออกเสียง : las
  las [de]
 • การออกเสียง : planeta
  planeta [pt]
 • การออกเสียง : Joanna
  Joanna [en]
 • การออกเสียง : banda
  banda [es]
 • การออกเสียง : firma
  firma [it]
 • การออกเสียง : cztery
  cztery [pl]
 • การออกเสียง : Stare Miasto
  Stare Miasto [pl]
 • การออกเสียง : Emilia
  Emilia [it]
 • การออกเสียง : Rafał
  Rafał [pl]
 • การออกเสียง : platform
  platform [en]
 • การออกเสียง : talent
  talent [en]
 • การออกเสียง : Wanda
  Wanda [en]
 • การออกเสียง : Kuba
  Kuba [de]
 • การออกเสียง : zima
  zima [pl]
 • การออกเสียง : liter
  liter [en]
 • การออกเสียง : poeta
  poeta [es]
 • การออกเสียง : Termin
  Termin [de]
 • การออกเสียง : lato
  lato [it]
 • การออกเสียง : rower
  rower [pl]
 • การออกเสียง : baron
  baron [en]
 • การออกเสียง : Typ
  Typ [de]
 • การออกเสียง : sala
  sala [ca]
 • การออกเสียง : szczęście
  szczęście [pl]
 • การออกเสียง : dżem
  dżem [pl]
 • การออกเสียง : mord
  mord [de]
 • การออกเสียง : teoria
  teoria [pt]
 • การออกเสียง : dziecko
  dziecko [pl]
 • การออกเสียง : bracia
  bracia [it]
 • การออกเสียง : serce
  serce [pl]
 • การออกเสียง : koń
  koń [pl]
 • การออกเสียง : Agata
  Agata [pl]
 • การออกเสียง : Kina
  Kina [nl]
 • การออกเสียง : stole
  stole [en]
 • การออกเสียง : brat
  brat [pl]
 • การออกเสียง : anno
  anno [it]
 • การออกเสียง : parapet
  parapet [en]
 • การออกเสียง : noga
  noga [sv]
 • การออกเสียง : marzec
  marzec [pl]
 • การออกเสียง : Pana
  Pana [en]
 • การออกเสียง : Basia
  Basia [pl]
 • การออกเสียง : Zuzanna
  Zuzanna [pl]
 • การออกเสียง : dziewczyna
  dziewczyna [pl]
 • การออกเสียง : ojciec
  ojciec [pl]
 • การออกเสียง : policja
  policja [pl]
 • การออกเสียง : ducha
  ducha [es]
 • การออกเสียง : niedziela
  niedziela [pl]
 • การออกเสียง : przyjaciel
  przyjaciel [pl]
 • การออกเสียง : imię
  imię [pl]
 • การออกเสียง : klub
  klub [hr]
 • การออกเสียง : styczeń
  styczeń [pl]
 • การออกเสียง : człowiek
  człowiek [pl]
 • การออกเสียง : ulica
  ulica [pl]
 • การออกเสียง : punkt
  punkt [de]
 • การออกเสียง : beret
  beret [en]
 • การออกเสียง : matka
  matka [cs]
 • การออกเสียง : Sosnowiec
  Sosnowiec [pl]
 • การออกเสียง : Wisła
  Wisła [pl]
 • การออกเสียง : Śląsk
  Śląsk [pl]
 • การออกเสียง : lata
  lata [es]