หมวดหมู่:

odmiana rzeczowników

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงodmiana rzeczowników

 • การออกเสียง : banana banana [en]
 • การออกเสียง : Anna Anna [en]
 • การออกเสียง : Wrocław Wrocław [pl]
 • การออกเสียง : Kraków Kraków [pl]
 • การออกเสียง : hotel hotel [en]
 • การออกเสียง : idiota idiota [pt]
 • การออกเสียง : cześć cześć [pl]
 • การออกเสียง : ocean ocean [en]
 • การออกเสียง : Szczebrzeszyn Szczebrzeszyn [pl]
 • การออกเสียง : problem problem [en]
 • การออกเสียง : para para [pt]
 • การออกเสียง : babcia babcia [pl]
 • การออกเสียง : Warszawa Warszawa [pl]
 • การออกเสียง : profesor profesor [es]
 • การออกเสียง : Łódź Łódź [pl]
 • การออกเสียง : ser ser [es]
 • การออกเสียง : Ela Ela [pt]
 • การออกเสียง : bug bug [en]
 • การออกเสียง : pole pole [en]
 • การออกเสียง : nos nos [la]
 • การออกเสียง : Przemysław Przemysław [pl]
 • การออกเสียง : Polska Polska [pl]
 • การออกเสียง : trzy trzy [pl]
 • การออกเสียง : weekend weekend [en]
 • การออกเสียง : Teresa Teresa [en]
 • การออกเสียง : trap trap [en]
 • การออกเสียง : Mario Mario [sr]
 • การออกเสียง : literatura literatura [es]
 • การออกเสียง : Indian Indian [en]
 • การออกเสียง : pies pies [pl]
 • การออกเสียง : książka książka [pl]
 • การออกเสียง : kino kino [de]
 • การออกเสียง : Marcin Marcin [pl]
 • การออกเสียง : Hanna Hanna [de]
 • การออกเสียง : mur mur [fr]
 • การออกเสียง : jeden jeden [de]
 • การออกเสียง : cholera cholera [en]
 • การออกเสียง : doktor doktor [de]
 • การออกเสียง : planeta planeta [pt]
 • การออกเสียง : Kanada Kanada [hu]
 • การออกเสียง : las las [de]
 • การออกเสียง : Kasia Kasia [pl]
 • การออกเสียง : banda banda [es]
 • การออกเสียง : Justyna Justyna [pl]
 • การออกเสียง : Stare Miasto Stare Miasto [pl]
 • การออกเสียง : firma firma [it]
 • การออกเสียง : Joanna Joanna [en]
 • การออกเสียง : cztery cztery [pl]
 • การออกเสียง : Rafał Rafał [pl]
 • การออกเสียง : Emilia Emilia [it]
 • การออกเสียง : platform platform [en]
 • การออกเสียง : Kuba Kuba [de]
 • การออกเสียง : talent talent [en]
 • การออกเสียง : poeta poeta [es]
 • การออกเสียง : Termin Termin [de]
 • การออกเสียง : liter liter [en]
 • การออกเสียง : rower rower [pl]
 • การออกเสียง : lato lato [it]
 • การออกเสียง : sala sala [ca]
 • การออกเสียง : Typ Typ [de]
 • การออกเสียง : zima zima [pl]
 • การออกเสียง : mord mord [de]
 • การออกเสียง : baron baron [en]
 • การออกเสียง : teoria teoria [pt]
 • การออกเสียง : Wanda Wanda [en]
 • การออกเสียง : bracia bracia [it]
 • การออกเสียง : dziecko dziecko [pl]
 • การออกเสียง : serce serce [pl]
 • การออกเสียง : koń koń [pl]
 • การออกเสียง : brat brat [pl]
 • การออกเสียง : parapet parapet [en]
 • การออกเสียง : Kina Kina [nl]
 • การออกเสียง : dżem dżem [pl]
 • การออกเสียง : szczęście szczęście [pl]
 • การออกเสียง : Pana Pana [en]
 • การออกเสียง : noga noga [sv]
 • การออกเสียง : Agata Agata [pl]
 • การออกเสียง : anno anno [it]
 • การออกเสียง : stole stole [en]
 • การออกเสียง : Zuzanna Zuzanna [pl]
 • การออกเสียง : Basia Basia [pl]
 • การออกเสียง : ojciec ojciec [pl]
 • การออกเสียง : klub klub [hr]
 • การออกเสียง : ducha ducha [es]
 • การออกเสียง : dziewczyna dziewczyna [pl]
 • การออกเสียง : przyjaciel przyjaciel [pl]
 • การออกเสียง : marzec marzec [pl]
 • การออกเสียง : matka matka [cs]
 • การออกเสียง : punkt punkt [de]
 • การออกเสียง : człowiek człowiek [pl]
 • การออกเสียง : lata lata [es]
 • การออกเสียง : beret beret [en]
 • การออกเสียง : imię imię [pl]
 • การออกเสียง : powódź powódź [pl]
 • การออกเสียง : tragedia tragedia [es]
 • การออกเสียง : Japonia Japonia [ro]
 • การออกเสียง : Sosnowiec Sosnowiec [pl]
 • การออกเสียง : Śląsk Śląsk [pl]
 • การออกเสียง : ulica ulica [pl]
 • การออกเสียง : Wisła Wisła [pl]