หมวดหมู่:

odmiana przymiotników

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงodmiana przymiotników

 • การออกเสียง : Polska Polska [pl]
 • การออกเสียง : Stare Miasto Stare Miasto [pl]
 • การออกเสียง : czerwony czerwony [pl]
 • การออกเสียง : piękna piękna [pl]
 • การออกเสียง : zielony zielony [pl]
 • การออกเสียง : chore chore [en]
 • การออกเสียง : duży duży [pl]
 • การออกเสียง : ścięta ścięta [pl]
 • การออกเสียง : piękny piękny [pl]
 • การออกเสียง : kolorowy kolorowy [pl]
 • การออกเสียง : wielki wielki [pl]
 • การออกเสียง : przemożna przemożna [pl]
 • การออกเสียง : chory chory [pl]
 • การออกเสียง : Święty Mikołaj Święty Mikołaj [pl]
 • การออกเสียง : chora chora [pt]
 • การออกเสียง : jasna jasna [sr]
 • การออกเสียง : lekki lekki [pl]
 • การออกเสียง : polski polski [pl]
 • การออกเสียง : wszystkie wszystkie [pl]
 • การออกเสียง : całą całą [pl]
 • การออกเสียง : rosyjskie rosyjskie [pl]
 • การออกเสียง : formalne formalne [pl]
 • การออกเสียง : oficjalni oficjalni [pl]
 • การออกเสียง : pierwsza pierwsza [pl]
 • การออกเสียง : głupi głupi [pl]
 • การออกเสียง : niepokojące niepokojące [pl]
 • การออกเสียง : smaczne smaczne [pl]
 • การออกเสียง : Halina Konopacka Halina Konopacka [pl]
 • การออกเสียง : puste puste [da]
 • การออกเสียง : szczenięce szczenięce [pl]
 • การออกเสียง : Inna Inna [ro]
 • การออกเสียง : bezbłędnego bezbłędnego [pl]
 • การออกเสียง : najmniejszy najmniejszy [pl]
 • การออกเสียง : dobry dobry [pl]
 • การออกเสียง : awangardowy awangardowy [pl]
 • การออกเสียง : francuski francuski [pl]
 • การออกเสียง : silni silni [pl]
 • การออกเสียง : Boże Narodzenie Boże Narodzenie [pl]
 • การออกเสียง : zaawansowana zaawansowana [pl]
 • การออกเสียง : Głębokie Głębokie [pl]
 • การออกเสียง : ludzka ludzka [pl]
 • การออกเสียง : babci babci [cs]
 • การออกเสียง : dorodny dorodny [pl]
 • การออกเสียง : Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone [pl]
 • การออกเสียง : bogata bogata [hr]
 • การออกเสียง : daleki daleki [pl]
 • การออกเสียง : warszawskie warszawskie [pl]
 • การออกเสียง : druga druga [sl]
 • การออกเสียง : stara stara [hr]
 • การออกเสียง : najmłodszy najmłodszy [pl]
 • การออกเสียง : starsza starsza [pl]
 • การออกเสียง : małej małej [pl]
 • การออกเสียง : Biała Biała [pl]
 • การออกเสียง : obcy obcy [pl]
 • การออกเสียง : piękne piękne [pl]
 • การออกเสียง : żydowska żydowska [pl]
 • การออกเสียง : Unia Europejska Unia Europejska [pl]
 • การออกเสียง : polskie polskie [pl]
 • การออกเสียง : złote złote [pl]
 • การออกเสียง : pijany pijany [pl]
 • การออกเสียง : ostateczny ostateczny [pl]
 • การออกเสียง : piłkarska piłkarska [pl]
 • การออกเสียง : drażliwa drażliwa [pl]
 • การออกเสียง : długie długie [pl]
 • การออกเสียง : finansowe finansowe [pl]
 • การออกเสียง : polskiej polskiej [pl]
 • การออกเสียง : ludzką ręką ludzką ręką [pl]
 • การออกเสียง : rozpowszechnione rozpowszechnione [pl]
 • การออกเสียง : poranna poranna [pl]
 • การออกเสียง : dawnych dawnych [pl]
 • การออกเสียง : konserwowa konserwowa [pl]
 • การออกเสียง : waleczny waleczny [pl]
 • การออกเสียง : jakiejś jakiejś [pl]
 • การออกเสียง : południowo-wschodnia południowo-wschodnia [pl]
 • การออกเสียง : bagatelny bagatelny [pl]
 • การออกเสียง : zatłoczona zatłoczona [pl]
 • การออกเสียง : Mokra Mokra [pl]
 • การออกเสียง : chwilowe chwilowe [pl]
 • การออกเสียง : komunistyczny komunistyczny [pl]
 • การออกเสียง : częstym częstym [pl]
 • การออกเสียง : beznadziejnym beznadziejnym [pl]
 • การออกเสียง : wschodni wschodni [pl]
 • การออกเสียง : sceniczny sceniczny [pl]
 • การออกเสียง : rzymskokatolicki rzymskokatolicki [pl]
 • การออกเสียง : kobiece kobiece [pl]
 • การออกเสียง : dorosły dorosły [pl]
 • การออกเสียง : dobrą dobrą [pl]
 • การออกเสียง : Sądowa Sądowa [pl]
 • การออกเสียง : mieszane mieszane [pl]
 • การออกเสียง : szopenowski szopenowski [pl]
 • การออกเสียง : żaglowa żaglowa [pl]
 • การออกเสียง : szybki szybki [pl]
 • การออกเสียง : schorowany schorowany [pl]
 • การออกเสียง : wrząca wrząca [pl]
 • การออกเสียง : kochająca kochająca [pl]
 • การออกเสียง : wielka wielka [pl]
 • การออกเสียง : bezbrzeżnej bezbrzeżnej [pl]
 • การออกเสียง : tropikalne tropikalne [pl]
 • การออกเสียง : rewolucyjny rewolucyjny [pl]
 • การออกเสียง : ranni ranni [pl]