หมวดหมู่:

odgłos

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงodgłos

 • การออกเสียง : mikrofon mikrofon [de]
 • การออกเสียง : klik klik [da]
 • การออกเสียง : grzmieć grzmieć [pl]
 • การออกเสียง : stękliwy stękliwy [pl]
 • การออกเสียง : dźwiękochłonny dźwiękochłonny [pl]
 • การออกเสียง : brzęczeć brzęczeć [pl]
 • การออกเสียง : złowrogi złowrogi [pl]
 • การออกเสียง : tętniący tętniący [pl]
 • การออกเสียง : owadzi owadzi [pl]
 • การออกเสียง : gruchanie gruchanie [pl]
 • การออกเสียง : kukać kukać [pl]
 • การออกเสียง : dudnić dudnić [pl]
 • การออกเสียง : chrzęścił chrzęścił [pl]
 • การออกเสียง : skrzeczenie skrzeczenie [pl]
 • การออกเสียง : brzdęk brzdęk [pl]
 • การออกเสียง : skowyczenie skowyczenie [pl]
 • การออกเสียง : zakwakać zakwakać [pl]
 • การออกเสียง : syrena syrena [pl]
 • การออกเสียง : odgłosy odgłosy [pl]
 • การออกเสียง : nieziemski nieziemski [pl]
 • การออกเสียง : rżenie rżenie [pl]
 • การออกเสียง : tfu tfu [pl]
 • การออกเสียง : terkoczący terkoczący [pl]
 • การออกเสียง : kichnięcie kichnięcie [pl]
 • การออกเสียง : beknięcie beknięcie [pl]
 • การออกเสียง : zabulgotać zabulgotać [pl]
 • การออกเสียง : terkot terkot [pl]
 • การออกเสียง : chrobot chrobot [pl]
 • การออกเสียง : pst pst [pl]
 • การออกเสียง : dychawiczny dychawiczny [pl]
 • การออกเสียง : świszczący świszczący [pl]
 • การออกเสียง : rozlegać się rozlegać się [pl]
 • การออกเสียง : dwutonowy dwutonowy [pl]
 • การออกเสียง : pianie pianie [pl]
 • การออกเสียง : gęgać gęgać [pl]